Hem

Välkommen till Newmaninstitutet!

För dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur.

Du lär dig för livet hos oss

Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition. Vi erbjuder en utbildning som ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi eftersträvar att nå de högsta aspekterna av akademiskt arbete.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli yrkesverksamma som exempelvis lärare, journalist och bibliotekarie.

TEOLOGI
För dig som vill ha en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper.
Som en del av utbildningen undersöks även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur.

FILOSOFI
För dig som undrar över förhållandet mellan vetenskap och religion erbjuder vi en utbildning i filosofi som är unik i Sverige. Där får du möjlighet att fördjupa dig i föhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap.

KULTUR
Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer och utveckla en förmåga att förstå hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik.

Webbanmälan är öppen

Nu är anmälan till höstens kurser och program öppen! Sök din utbildning på Newmaninstitutet via antagning.se 


Aktuellt

Debatt om migration och integration

Välkommen till en öppen föreläsning och paneldebatt om migration och integration. Måndag den 20 maj kl. 19:00 i Ateljén i Newmanhuset. Arrangör är Newmaninstitutets studentkår. För frågor kontakta studentkårens ordförande Markus Tengelin: markus.tengelin@gmail.com Läs mer på Studentkårens Facebooksida: https://www.facebook.com/NewmaninstitutetsStudentkar

Välkommen till Newmaninstitutets terminsavslutning!

Vid Newmaninstitutets terminsavslutning onsdag den 29 maj bjuder vi på mat, dryck och trevlig stämning. Kvällen inleds med mässa kl. 17:00 i Newmaninstitutets kapell. Sen börjar festen kl. 18:00, vid soligt väder på innergården, vid regn i aulan. Anmäl dig senast fredag den 23 maj per mejl till felicia.johnson@newman.se. Säg gärna till om du vill …