Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Efteranmälan fr o m den 30 maj

Se höstens kurser

Nyheter

Newmaninstitutets terminsavslutningsfest!

Newmaninstitutets terminsavslutningsfest!

Välkommen till Newmaninstitutets terminsavslutningsfest! Fredagen den 3 juni 2016!

Också …

NEWMANINSTITUTETS STUDENTKÅR INBJUDER TILL FÖRELÄSNING

NEWMANINSTITUTETS STUDENTKÅR INBJUDER TILL FÖRELÄSNING

Jesus bland messiasgestalterna: Messianska rörelser i första århundradets …

Tystnaden

Tystnaden

Översättaren Yukiko Duke och jesuitpater Fredrik Heiding presenterar och diskuterar Tystnaden av den japanske författaren Shusaku Endo, om jesuiter i …

Filosoficafé 8.5 – om vetenskapen och existentialismen

Filosoficafé 8.5 – om vetenskapen och existentialismen

Inledare: Filosofen Kim Solin, Uppsala och Helsingfors

Tema: Witold Gombrowicz om …

Top