Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Nyheter

Newmanföreläsning med Ian Ker den 3 mars

Newmanföreläsning med Ian Ker den 3 mars

I år är det 50 år sedan Andra Vatikankonciliet avslutades. Den salige John Henry Newman (1801-1890), som …

Föredrag av Helena Bodin om barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning

Föredrag av Helena Bodin om barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning

Helena Bodin har nyligen publicerat en artikel om Britt G. Hallqvist i …

God Jul och Ett Gott Nytt År!

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Önskar vi på …

Stort forskningsprojekt avslutat

Stort forskningsprojekt avslutat

Ett internationellt forskningsprojekt om gemensamma måltider, heliga måltider och eukaristi (nattvard) i antiken och senantiken har …

Top