Hem

Välkommen till Newmaninstitutet!

För dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur.

Du lär dig för livet hos oss

Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition. Vi erbjuder en utbildning som ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi eftersträvar att nå de högsta aspekterna av akademiskt arbete.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli yrkesverksamma som exempelvis lärare, journalist och bibliotekarie.

Teologi

Vi erbjuder en utbildning som ger grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Som en del av utbildningen undersöker vi även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur.

Filosofi

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik.


Aktuellt

Filosofin och sökandet efter meningen med livet

Måndag 16 september kl. 19:00Newmaninstitutets aula Tomas Ekenberg, lektor och docent i filosofi vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet talar om filosofins existentiella relevans i de antika filosofiskolorna. Enligt filosofihistorikern Pierre Hadot var filosofin för de antika filosoferna nära förbunden med frågan om hur man lever ett gott liv.

Lunchsamtal på Newmaninstitutet 18 november

Newmaninstitutet inbjuder till lunch-seminarium, ett informellt samtalsbaserat evenemang där alla är välkomna. 18/11 Lunchsamtal med Olof Heilo, vicedirektör vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, 12:00-12:45 i Finrummet, 1 tr. Bokpresentation av Vägar till Bysans (Norma, 2019), red. Olof Heilo. Ta med enkel matsäck om du vill! Vägar till Bysans sammanför inte bara Europa med Mellanöstern och Medelhavet med Ryssland, utan …

Lunchsamtal på Newmaninstitutet 2 oktober

Newmaninstitutet inbjuder till lunch-seminarium, ett informellt samtalsbaserat evenemang där alla är välkomna. 2/10 lunchsamtal med Heinz Werner Wessler, 12:00-12:45 i Finrummet, 1 tr. Mahatma Gandhi in the Age of the Fight Against Terrorism: Some stray reflections on the occasion of Gandhi’s 150th birthday. Ta med matsäck om du vill! 2/10 lunch-seminar with prof. Heinz Heinz Werner …