Hem

Välkommen till Newmaninstitutet!

För dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur.

Du lär dig för livet hos oss

Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition. Vi erbjuder en utbildning som ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi eftersträvar att nå de högsta aspekterna av akademiskt arbete.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli yrkesverksamma som exempelvis lärare, journalist och bibliotekarie.

Teologi

Vi erbjuder en utbildning som ger grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Som en del av utbildningen undersöker vi även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur.

Filosofi

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik.


Aktuellt

Gerontius dröm på Berwaldhallen

Denna vecka på Berwaldhallen hålls Gerontius dröm, ett brittiskt musikverk av tonsättaren Edward Elgar. Den starka texten, skriven av John Henry Newman, berättar om en döende man vars livsgärningar rannsakas inför Gud. För mer information samt köp av biljetter, klicka här. 

John Henry Newman helgonförklaras

Newmaninstitutet gläder sig att dess namnspatron John Henry Newman blir helgonförklarad av påven Franciskus nu på söndag, den 13 oktober. Lite mer information om helgonförklaringen och John Henry Newman finns här nedan. Information på svenska Information in English Klicka här för att lyssna på Signumpodden om John Henry Newman

The Annual Lecture in Memory of Lennart Rydén 2019

October 25th: Arboreal Lives: Saints among the Trees in Byzantium and Beyond The Lecture Hall (Aulan) at 18:15. Thomas Arentzen, Researcher at Uppsala University and Visiting Research Fellow at Lund University. Thomas Arentzen is docent in Church History from Lund University. Having spent the previous academic year as Fellow in Byzantine Studies at Dumbarton Oaks, he currently conducts …