Home

Välkommen till Newmaninstitutet!

För dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur.

Webbanmälan är öppen

Nu är sen anmälan till höstens kurser och program öppen! Sök din utbildning på Newmaninstitutet via antagning.se 

Du lär dig för livet hos oss

Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition.
Vi erbjuder en utbildning som ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner, och som eftersträvar att nå de högsta aspekterna av akademiskt arbete.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli yrkesverksamma som exempelvis lärare, journalist, bibliotekarie, m.m.

TEOLOGI
För dig som vill ha en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper.
Som en del av utbildningen undersöks även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur.

FILOSOFI
För dig som undrar över förhållandet mellan vetenskap och religion erbjuder vi en utbildning i filosofi som är unik i Sverige. Där får du möjlighet att fördjupa dig i föhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap.

KULTUR
Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer och utveckla en förmåga att förstå hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik.


Om oss

Gruppfoto i Vatikanens trädgårdar
2019-03-07

Den 6-10 mars gjorde vi medarbetare på Newmaninstitutet en gemensam resa till Rom. Det var fyra fartfyllda dagar där vi bland annat besökte jesuituniversitetet Gregoriana, biskop Anders kardinalskyrka Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Svenska institutet och Vatikanens trädgårdar.

Resan till Rom var även ett tillfälle för oss att ägna tid åt interna överläggningar, som en del av det pågående kvalitetssäkringsarbetet. I grupp togs frågeställningar förknippade med Newmaninstitutets mål och vision upp och resultatet av våra gemensamma funderingar kommer senare att bidra till att formulera Newmaninstitutets uppdaterade strategiska plan.