Andreas Carlgren

andreas.carlgren@newman.se

Andreas Carlgren

Presentation

Jag ansvarar för ett program där studenter som går miljökurser vid amerikanska jesuituniversitet kommer till Newmaninstitutet ett halvår, ser hur Sverige arbetar med miljöfrågor, träffar forskare och har flera kurser med mig som kursledare och föreläsare. Vi visar också en rad exempel på allt från hållbart stadsbyggande, avfallshantering och vattenrening, till energisystem, ekonomiska styrmedel, m.m.

Undervisning

Jag undervisar i tre olika kurser:

Svenskt miljöarbete i politik och praktik. Kursen beskriver framväxten för den svenska miljöpolitiken, och hur den tillämpats när det gäller energi, klimat, havsmiljö, naturvård, avfallshantering, hållbar stadsplanering och grön ekonomi.

Internationella klimatförhandlingar. Kursen följer utvecklingen i klimatförhandlingarna.

Utveckling inom ramen för planetens hållbara gränser. Kursen ger en översikt över den miljömässiga hållbarhetsforskningens viktigaste begrepp.

 

Bakgrund

Miljöminister under åren 2006-2011.

Ansvarade för klimatpolitiken, som ledde till nya nationella mål, och bl a införandet av nya miljöbilsincitament, som miljöbilspremien och supermiljöbilspremien.

Generaldirektör för Integrationsverket 2000-2006, sammanlagt sju år.

Integrationsverket hade uppgiften att följa upp och utvärdera hur integrationen utvecklades, samt att stödja kommunernas arbete med nyanländas etablering och att främja integration.

 

Riksdagsledamot åren 1994-1998

Ledamot i riksdagens utbildningsutskott under hela riksdagsperioden.

Ledamot i Sjuk- och arbetsskadekommittén 1994-1995

Public service beredningen om den avgiftsfinansierade radio-och TV-verksamheten 1995-1996

Kommunalråd i Ekerö kommun 1990-1994.

Anställd på företaget MGruppen 1988-1990

Byggde upp ett utbildningsprogram i miljörevision och strategiskt miljöarbete i företag och näringsliv, i samarbete med bl a Volvo, Perstorp och andra industriföretag.

 

Övriga uppdrag

Vice ordförande i styrelsen för Stockholm Environment Institute (SEI) och vice ordförande i styrelsen för Havsmiljöinstitutet. Även senior rådgivare åt tankesmedjan Global utmaning.