Anna Nick

anna.nick@newman.se

biblioteket@newman.se

Anna Nick

Presentation

Efter min kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap kom jag som praktikant från Köln/Tyskland till Newmaninstitutet år 2014. I augusti 2015 fick jag chansen att komma tillbaka till Newmaninstitutet som bibliotekarie och projektkoordinatorn för Bonifatiuswerks praktikantprojektet. Jag är mentor för tyska praktikanter på Newmaninstitutet och jag koordinerar praktik- och volontärinsatser i de andra nordiska länder.

Jag finns på plats i biblioteket vardagar kl. 9.30 – 16.30. Välkommen!