Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Anpassa newman.se efter dina behov

Tidigare var det vanligt att tillhandahålla specifika funktioner för att anpassa t ex textstorlek, typsnitt och kontrast på en webbplats. Numera finns ofta stöd i webbläsaren för den här typen av anpassningar. Vi har därför valt att inte utveckla egen funktionalitet för anpassningar utan hänvisar till webbläsarens inbyggda funktioner.
Ändra textstorlek

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet.

Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer. Nedan visas hur detta görs i de vanligaste webbläsarna.

Firefox
Välj Zoom under menyn Visa. För att förstora texten väljer du sedan Zooma in eller Zooma endast texten.

Safari
För att förstora texten väljer du ”Zooma in” under menyn Innehåll. Om du vill förminska texten väljer du ”Zooma ut” under samma meny.

Chrome
Välj Zooma in under menyn Visa.

newman.se är optimerad för Safari, Firefox och Chrome.

Top

Ny webb kommer inom kort