Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Biblioteket är ett väl tilltaget referensbibliotek, främst med litteratur inom institutets undervisningsområden: teologi, filosofi och kultur.
Studerande vid institutet kan kvittera ut nyckelbricka som fungerar måndag–lördag kl. 8–18. Nyckelbricka kvitteras ut hos vaktm. Dan Parsjö.

Biblioteket är bemannat:
Måndag kl. 9.30 – 11.30
Tisdag kl. 9.30 – 12.30
Onsdag kl. 9.30 – 11.30
Torsdag kl. 9.30 – 12.30

SÖK I KATALOGEN

Vid fråga om biblioteket har den bok du söker går det bra att maila till biblioteket(a)newman.se

Andra biblioteksresurser

Libris
Uppsala universitetsbiblioteks katalog, DISA
Bibliotekskataloger på internet (via Uppsala universitetsbibliotek)
Internationella bibliotekskataloger (via KVK)

Top

Ny webb kommer inom kort