Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Augustinus om själen och evolutionen

Augustinus om själen och evolutionen

En föreläsning om ‘Augustinus om själen och evolutionen’ med Andreas Nordlander vid Göteborgs universitet äger rum i Newmaninstitutets aula måndag 27 februari kl 19.00. Föreläsningen ingår i Cusanus projektet på Uppsala universitet i samarbete med Newmaninstitutet och Folkuniversitet. Mer information finns på https://www.facebook.com/www.cusanus.se

Föreläsningsserie om vetenskap och religion

Föreläsningsserie om vetenskap och religion

Cusanus och Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet arrangerar  en föreläsningsserie om vetenskap och religion i samarbete med Newmaninstitutet och Folkuniversitetet under vårterminen 2017. Kvällarna äger rum på Newmaninstitutet.  Mer information om vårens föreläsningar finns här.

John Henry Newman lecture

John Henry Newman lecture

March 2, 15:00 – 17:30 This year´s John Henry Newman lecture will be delivered by Professor Stephen Bullivant from St. Mary´s University in Twickenham, England and Dr. Thomas Karlsohn from Uppsala University. Programme: 15:00: Prof. Stephen Bullivant will speak on ‘Newman on the New Evangelization: A Lesson for the Disappointed?’ 16:00 Coffee Break 16:30: Thomas […]

Hjärnan och medvetandet

Hjärnan och medvetandet

Hur man ska förstå relationen mellan hjärnan och medvetandet är en av de mest spännande och utmanande frågorna som finns vad gäller människans natur. I detta föredrag leder oss Peter Århem, professor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet, in i detta spännande område. Hur förhåller sig olika filosofiska teorier om medvetandet till moderna teorier […]

Apokryfdag på Newmaninstitutet

Apokryfdag på Newmaninstitutet

Uppsalagrekiskan och patristikseminariet bjuder in till en temadag om narrativa strukturer i apokryfer. Tid: torsdag 26 januari, kl. 10-16 Plats: Newmaninstitutet, Slottsgränd 6, U-a. 10:00-10:15 Introduction | Barbara Crostini, Uppsala 10:15-11:15 Apocryphal Writings: an Overview | Sever Voicu, Vatican Library and Institutum Augustinianum, Rome 11:15–11:45 Coffee Break 11:45–12:45 The other in John Moschus’ Meadow | […]

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur

I en nyutkommen antologi, Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur, red. Maria Andersson och Elina Druker, berörs bland mycket annat litteraturens roll som kulturförmedlare i en mångkulturell värld. Här bidrar Helena Bodin, lärare på Newmaninstitutet, med artikeln ”Två flickors minnen – kulturmöten mellan svenskt och ryskt”, som tar upp ett par svenska skildringar av rysk-ortodox tro och […]

Präster, tro och naturvetenskap

Präster, tro och naturvetenskap

EN OFTA DISKUTERAD FRÅGA ÄR RELATIONEN MELLAN VETENSKAP OCH RELIGION. MEN VAD SÄGER VANLIGA PRÄSTER OCH PASTORER? CARL REINHOLD BRÅKENHIELM (PROFESSOR EMERITUS I TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP PROJEKTLEDARE FÖR CUSANUS) – OCH ANNELOUISE ERIKSSON (TEOLOGIE DOKTOR, REKTOR VID SVENSKA KYRKANS UTBILDNINGSINSTITUT) MÖTS HÄR I ETT SAMTAL OM ”PRÄSTER, TRO OCH NATURVETENSKAP”. Newmaninstitutets aula, 12 december, kl […]

Gratulationer till Newmaninstitutet, som fyller 15 år!

Gratulationer till Newmaninstitutet, som fyller 15 år!

En kort tillbakablick över de senaste årens utveckling, något om nuläget samt framtidsutsikter kan vara på sin plats nu när Newmaninstitutet firar 15 år. Visionen har sedan starten varit att göra den intellektuella och andliga skatten i katolsk tradition tillgänglig för en intresserad allmänhet. Hur går det för denna unga högskola som nu har uppnått […]

International conference on Theology of Religions

International conference on Theology of Religions

An international conference on Theology of Religions will be hosted by the Newman Institute in October 2017. A large number of world-class experts on the topic will be participating. Registration opens March 1, 2017. More information is here.

Top

Ny webb kommer inom kort