Christine Zyka

Presentation

Jag är gift och lycklig fembarnsmor. Sedan hösten 2018 arbetar jag som vice rektor och lektor i filosofi. 2013 disputerade jag vid Université catholique de Lyon med avhandlingen L’art et le Beau. Simone Weil et l’esthétique. Mitt ämne berörde artikulationen mellan konsten och det sköna hos den franska 1900-tals filosofen och mystikern Simone Weil. Jag har även en lärarexamen i franska och filosofi (Uppsala och Stockholms Universitet).

Forskningsområden

Estetik är mitt huvudsakliga filosofiska område, men jag har också kommit att specialisera mig allt mer på kontinental 1900-talsfilosofi (den fransktalande framför allt).

Undervisning och ansvarsområden

Jag undervisar sedan flera år tillbaka på de filosofiska delarna av A-kursen, samt ger kurser i estetik och kontinental 1900-talsfilosofi. Vid Newmaninstitutet har jag visst ledningsansvar som delegeras av rektor. För närvarande är jag också huvudansvarig för administration och fastighetsentreprenad.

Kontakt

christine.zyka@newman.se
tel.0705-621152
Mottagnings- och telefontid: enligt överenskommelse