Christine Zyka

christine.zyka@newman.se

tel.0705-621152
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 10.00–12.00

Christine Zyka

Presentation

Jag är studierektor och lektor i filosofi. 2013 disputerade jag vid Université catholique de Lyon med avhandlingen L’art et le Beau. Simone Weil et l’esthétique. Mitt ämne berörde frågor kring konsten och det sköna hos den franska 1900-tals filosofen och mystikern Simone Weil.

Ansvarsområden

På Newmaninstitutet har jag överinseende över grundutbildningen som helhet (kursplaner, styrdokument, etc.). Jag ansvarar också för antagning och tillgodoräkning, samt för kursplaneringen.

Publikationer i urval

“Ett liv, en tanke – Simone Weil 100 år” /Signum nr 2, 2009.

« Forme, informe et sans-forme – Simone Weil et la peinture », actes du colloque : « Simone Weil, l’Europe et l’universel », Lyon, novembre 2009.

« La beauté comme incarnation de Dieu chez Simone Weil », actes du colloque : « Et le Verbe s’est fait Chair. Rationalité philosophique des objets théologiques », Paris, 7-8 avril 2011.

« La contemplation esthétique de Simone Weil : ascèse et mystère du beau », Moscou, actes du colloque : septembre 2102.

« L’esthétique de Simone Weil. La terre et le ciel : une double origine de l’œuvre d’art », dans Simone Weil, n°105, Paris, Ed. de l’Herne, 2014.