Erik Åkerlund

erik.akerlund@newman.se

tel. 070-942 97 68
Mottagnings- och telefontid: måndag–torsdag kl. 10.00–12.00.

Erik Åkerlund

Presentation

Jag har en doktorsexamen i teoretisk filosofi, med inriktning mot filosofins historia, från Uppsala Universitet 2011. Förutom detta har jag också en lärarexamen, i filosofi och matematik. Jag har undervisat på Newmaninstitutet sedan 2007, och är fast anställd från och med 2013. Jag tillhör tidskriften Signums redaktionskommitté.

Undervisning

På Newmaninstitutet undervisar jag ganska brett inom det filosofiska området, i kurser som metafysik, kunskapsteori och filosofisk antropologi. Jag undervisar också på de filosofiska delarna av A-kursen.

Övriga uppdrag

Jag sjunger ofta och gärna basstämman i kyrkokören i S:t Lars katolska kyrka.

Forskning

Min doktorsavhandling handlade om finala orsaker hos Francisco Suárez (1548-1617). Tidsmässig har min forskning rört sig mellan medeltida filosofi fram till tidigmodern filosofi. Områdesmässigt har den främst rört metafysiska och kunskapsteoretiska frågeställningar.

Publikationer i urval

– ”Causes in Sixteenth Century Philosophy”, i Routledge Companion to Sixteenth Century Philosophy, red. Henrik Lagerlund och Benjamin Hill (kommande).

– ”Mot ett ickerelativiserande traditionsbegrepp – MacIntyre och Newman”, i Svensk teologisk kvartaltidskrift (kommande).

– ”Material Causality – Dissolving a Paradox: The Actuality of Prime Matter in Suárez”, i Suárez on Aristotelian Causality, red. Jakob Leth Fink, Leiden: Brill, 2015.

– ‘Nisi temere agat’. Francisco Suárez on Final Causes and Final Causation (avhandling), Uppsala 2011.