FAQ

FAQ

När:

 • skall anmälan senast vara inlämnad? För höstterminen: 15 oktober; för vårterminen: 15 april
 • kommer kursplanerna att läggas ut?  De kommer att finnas på hemsidan senast 3 veckor före kursstart.
 • rapporterar du till CSN?  Så fort du är registrerad på kursen får CSN meddelande därom.

Hur:

 • hittar jag kursplanerna?   På hemsidan: http://newman.se/kursplaner/  
 • ofta är det undervisning på kursen?  En kurs omfattar 32 timmar. Det brukar bli c:a 4 timmar lokal undervisning/vecka.
 • går tentamen till? Det står beskrivet i kursplanen och läraren upplyser om detta.
 • gör jag för att få ett registreringsintyg/studieintyg? Jag kontaktar kursadministratören.
 • går rapporteringen till CSN till?  Så fort du är registrerad på kursen lämnas uppgiften vidare till CSN.

Vilka:

 • är  behörighetskraven? Samma som för andra universitet/högskolor: se www.antagning.se
 • är tillgodoräkningskraven? För att eventuellt få en kurs/kurser tillgodoräknande i examen från annat lärosäte måste du vara registrerad som programstudent vid Newmaninstitutet och vara helt klar med A-kursen. Kurser som ska tillgodoräknas kommer att ersätta liknande kurser vid Newmaninstitutet och måste därför styrkas med kursplaner m.m. Vid frågor kontakta studierektor.

Annat:

 • Vad är skillnaden mellan en kandidatexamen i teologi/filosofi och en kandidatexamen med teologi/filosofi som huvudområde? En kandidatexamen i teologi/filosofi är en examen (à 180 hp) som till största del omfattar just filosofi eller teologi. En kandidatexamen med teologi/filosofi som huvudområde (à 180 hp) omfattar som minst 90 hp teologi/filosofi och måste kombineras med minst 30 hp av ett annat ämne än huvudämnet.
 • Måste jag vara katolik för att läsa hos er? Nej, det måste du inte. Institutets utbildning och kurser vänder sig till alla intresserade.
 • Finns det en övre åldersgräns för att bli antagen? Nej det gör det inte. Alla åldrar är välkomna.
 • Jag kommer inte in i Moodle, hur gör jag? Kontakta Dan Parsjö, 018-580 07 06, så hjälper han dig.
 • Var köper jag kurslitteraturen? Förslagsvis Katolsk bokhandeln, Adlibris, Bokus, Amazon m.fl.
 • Kan jag låna böcker i ert bibliotek? Nej, vi lånar inte ut böcker. Det är endast ett referensbibliotek, men du kan sitta i biblioteket i lugn och ro och studera. All kurslitteratur finns i biblioteket.
 • Varför måste jag per post skicka in betyg till er? Newmaninstitutet är inte kopplat till något system utanför vårt eget och kan därför inte se andra betygsdatabaser än vår egen.
 • Vad betyder  vidimerad kopia? Att någon intygar att det är en kopia av originalet.