Föredrag och forskning

På Newmaninstitutet finns såväl forskningsseminarier som öppna föreläsningar som vänder sig till forskare och studenter samt till allmänheten: Patristikseminariet, Högre seminariet, Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle och övriga föredrag.

För närvarande ligger all lokal verksamhet nere på grund av coronapandemin, medan vissa seminarier sker i digital form.