Forskning

I redovisningen inkluderas den forskning som utförs av såväl Newmaninstitutets tillsvidareanställda lärare som de till institutet fast knutna återkommande timlärarna. De senare forskar i många fall inom ramen för tjänster vid andra högskolor och universitet, som nedan anges inom parentes. Redogörelsen omfattar pågående och nyligen avslutad forskning. I vissa fall anges artikel- eller boktitel, i andra preliminär titel. I några fall anges endast vilket problemområde arbetet rör sig inom.

We conduct high quality in depth research exploring the depths of human potential and faith.

Bibelvetenskap, patristik

Anders Ekenberg
Initiation in the Apostolic Tradition, i D. Hellholm etc. (ed.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism and Early Christianity (Berlin: de Gruyter, 2010)
Nya testamentet på grekiska och svenska (introduktion, textkritiska noter och redigering, Örebro: Libris, 2011)
The Eucharist in Early Church Orders, i D. Hellholm & D. Sänger (ed.), Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship, and the Eucharist: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (Tübingen: Mohr Siebeck, 2015)
Worship, Doctrine and Life in the Hymns of St Ambrose, i J. Day & G. af Hällström (ed.), Lex orandi – lex credendi – lex agendi (Turnhout: Brépols, 2015)
Pastoralbreven: Titusbrevet och Timotheosbreven. Kommentar (under arbete)

Tord Fornberg
”The Son of David. Is Jesus Said to be the Messiah or a Great Miracle Worker?” (artikel, 2014)
Forskar med frågor kring den historiske Jesus.


Etik

Jenny Lindberg (Stipendiat i medicinsk etik)
Existentiella frågor i sjukvården.

Jasmina Nedevska (Stockholms Universitet)
Forskar med frågor i naturrättsfilosofi, miljöetik och rättvisa mellan generationer


Filosofi

Tomas Ekenberg (Uppsala Universitet)
Handlingsteori hos 1100-talsfilosofer (bok, ingående i forskningsprogram)
Artiklar om bl.a. Augustinus filosofi.

Ulf Jonsson
Habermas, påven och tron: Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle (bok, 2009)

Christine Zyka
L’esthétique de Simone Weil. La terre et le ciel : une double origine de l’œuvre d’art (artikel i Simone Weil, n°105, Paris, Ed. de l’Herne, 2014)
Simone Weils estetik (bok på franska, 2015)

Erik Åkerlund
Artiklar om orsaksbegreppet under 1500-talet.


Historia

Brian Palmer (Uppsala Universitet)
101 historiska hjältar (bok skriven tillsammans med Ola Larsmo, Historiska media förlag, 2013)


Idéhistoria

Magnus Nyman
Peregrinatio sancta (medverkan i bok av Lars Skytte, 2014)


Kyrkohistoria, kyrkovetenskap, spiritualitet

Anders Ekenberg
Die Orgelmusik Olivier Messiaens (mit Hans-Ola Ericsson und Markus Rupprecht), in: J. Laukvik, Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Teil 3. Moderne (Stuttgart: Carus, 2014)
Kyrkoårets framväxt: Aktuella problem och perspektiv, i Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015)
Prex Canonica: History, Structure and Meaning of the Roman Canon (monografi, under arbete)

Fredrik Heiding
Studier i de första jesuiternas historia. Analys av Pierre Favres andliga dagbok, Memoriale, och dess historiska sammanhang, artikel 2014 och bok 2015. (Ignatian Studies on the history of the early Jesuits. Analysis of Pierre Favre’s spiritual journal, Memoriale, and its historical context. Aiming at publication of a book during Spring 2015 and a journal article during Spring 2014.)
Tolkningar av Dionysios Areopagitas texter, i synnerhet Den mystika teologin, artikel, 2014. (Interpretations of Denys the Areopagite’s writings, in particular The Mystical Theology. Planned article for a journal during Spring 2014.)
Kontemplation av skapelsen i franciskansk tradition, artikel. (Contemplation of creation in the Franciscan tradition. Possible article in a journal and possible small volume book.)