Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

I redovisningen inkluderas den forskning som utförs av såväl Newmaninstitutets tillsvidareanställda lärare som de till institutet fast knutna återkommande timlärarna. De senare forskar i många fall inom ramen för tjänster vid andra högskolor och universitet, som nedan anges inom parentes.
Redogörelsen omfattar pågående och nyligen avslutad forskning. I vissa fall anges artikel- eller boktitel, i andra preliminär titel. I några fall anges endast vilket problemområde arbetet rör sig inom.

Bibelvetenskap, patristik

Anders Ekenberg:
Initiation in the Apostolic Tradition, i D. Hellholm etc. (ed.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism and Early Christianity (Berlin: de Gruyter, 2010)

Nya testamentet på grekiska och svenska (introduktion, textkritiska noter och redigering, Örebro: Libris, 2011)

The Eucharist in Early Church Orders, i D. Hellholm & D. Sänger (ed.), Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship, and the Eucharist: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (Tübingen: Mohr Siebeck, 2015)

Worship, Doctrine and Life in the Hymns of St Ambrose, i J. Day & G. af Hällström (ed.), Lex orandi – lex credendi – lex agendi (Turnhout: Brépols, 2015)

Pastoralbreven: Titusbrevet och Timotheosbreven. Kommentar (under arbete)

Tord Fornberg:
The Son of David. Is Jesus Said to be the Messiah or a Great Miracle Worker?” (artikel, 2014)

Forskar med frågor kring den historiske Jesus.

Etik

Jenny Lindberg (Stipendiat i medicinsk etik)
Existentiella frågor i sjukvården.

Jasmina Nedevska (Stockholms universitet)
Forskar med frågor i naturrättsfilosofi, miljöetik och rättvisa mellan generationer.

Filosofi

Tomas Ekenberg (Uppsala universitet):
Handlingsteori hos 1100-talsfilosofer (bok, ingående i forskningsprogram)

Artiklar om bl.a. Augustinus filosofi.

Ulf Jonsson:
Habermas, påven och tron: Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle (bok, 2009)

Christine Zyka:
L’esthétique de Simone Weil. La terre et le ciel : une double origine de l’œuvre d’art (artikel i Simone Weil, n°105, Paris, Ed. de l’Herne, 2014)

Simone Weils estetik (bok på franska, 2015)

Erik Åkerlund: 
Artiklar om orsaksbegreppet under 1500-talet.

Historia

Brian Palmer (Uppsala universitet):
101 historiska hjältar (bok skriven tillsammans med Ola Larsmo, Historiska media förlag, 2013)

Idéhistoria

Magnus Nyman:
Peregrinatio sancta (medverkan i bok av Lars Skytte, 2014)

Kyrkohistoria, kyrkovetenskap, spiritualitet

Anders Ekenberg:
Die Orgelmusik Olivier Messiaens (mit Hans-Ola Ericsson und Markus Rupprecht), in: J. Laukvik, Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Teil 3. Moderne (Stuttgart: Carus, 2014)

Kyrkoårets framväxt: Aktuella problem och perspektiv, i Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015)

Prex Canonica: History, Structure and Meaning of the Roman Canon (monografi, under arbete)

Fredrik Heiding:
Studier i de första jesuiternas historia. Analys av Pierre Favres andliga dagbok, Memoriale, och dess historiska sammanhang, artikel 2014 och bok 2015. (Ignatian Studies on the history of the early Jesuits. Analysis of Pierre Favre’s spiritual journal, Memoriale, and its historical context. Aiming at publication of a book during Spring 2015 and a journal article during Spring 2014.)

Tolkningar av Dionysios Areopagitas texter, i synnerhet Den mystika teologin, artikel, 2014. (Interpretations of Denys the Areopagite’s writings, in particular The Mystical Theology. Planned article for a journal during Spring 2014.)

Kontemplation av skapelsen i franciskansk tradition, artikel. (Contemplation of creation in the Franciscan tradition. Possible article in a journal and possible small volume book.)

Dominik Terstriep:
Modern mystik (bok, 2013)

Andlig vardagskultur (bok, 2013)

Systematisk teologi

Philip Geister:
Introduktion i katolsk teologi (lärobok)

Gösta Hallonsten (Lunds universitet):
Rewards in Heaven? The Concept of Meritum in Historical and Ecumenical Theology (monografi)

Benedictus XVI:s/Joseph Ratzingers teologi.

Ulf Jonsson:
Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen (antologi, medverkan och medred., 2009)

Fundamentalteologi (lärobok)

Tomas Orylski:
Modern fransk teologi (bok, 2009)

Nyateismen som utmaning för teologin (forskningsprojekt under förberedande)

Teologiska kultur- och samhällsstudier

Helena Bodin (Newmaninstitutet och Stockholms universitet):
Artiklar under publicering 2014
“‘Into the golden dark’. On Orthodox icons as objects of modern and postmodern desire”. In Wanted: Byzantium. The Desire for a Lost Empire. Eds Ingela Nilsson & Paul Stephenson. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia 15.

“‘Going Ashore in Byzantium’. On Border Crossings in Swedophone Travelogues from Mount Athos in the 1950’s and 60’s”. In Borders and the Changing Boundaries of Knowledge. Eds Inga Brandell, Marie Carlson & Önver Cetrez. Transactions of the Swedish Research Institute in Istanbul.

“Whose Byzantium – Ours or Theirs? On the Issue of Byzantinism from a Cultural Semiotic Perspective”. In The Reception of Byzantium in Modern Culture from the Seventeenth to Twenty First Centuries. Eds Dion C. Smythe & Przemysław Marciniak. Ashgate.

“‘Rejoice, Spring’. The Theotokos as a Fountain in the Liturgical Practice of Byzantine Hymnography”. In The Fountains of Byzantion – Constantinople – Istanbul. Eds Paul Stephenson & Ingela Nilsson. Transactions of the Swedish Research Institute in Istanbul.

“Sophie Elkan’s ambiguous dream of the Orient. On cultural identity and the national literary canon.” In Changes and Challenges. Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Eds Heidi Grönstrand, Dag Heede, Anne Heith & Ann- Sofie Lönngren. Cambridge Scholars Publishing.

Under arbete

”’Den kyrkan är vackrast i världen’ – om förlust och trygghet i Ilon Wiklands barndomsskildringar”. Artikel för Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning.

”Att utsäga det outsägliga”. Om närheten till Gud i Britt G. Hallqvists diktning för barn”. Artikel för Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning.

”Господи, услыши услыши молитву мою – Herre, hör o hör min bön”. On multilingualism and the use of Cyrillic in the memoirs of Tito Colliander. Artikel.

Projekt på längre sikt

Cosmopolitan longings and vernacular belongings. Constantinople in literary fin-de-siècle and high modernism. Artiklar på engelska, liten bok på svenska.

Helgonlegenden i modern svensk litteratur (mitten av 1700-talet till sent 1900-tal). Artiklar som samlas till monografi.

Top

Ny webb kommer inom kort