Högre seminarium för teologi och filosofi

Högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi.
För mer information kontakta Ulf Jonsson, 018-580 07 10, ulf.jonsson@newman.se, eller Gösta Hallonsten 046–222 90 42.

Under vårterminen äger träffarna rum på dagtid, inte på kvällstid. Vi börjar med en enkel lunch klockan 12.00. Klockan 12.30 börjar sedan själva seminariet, i ateljén högst upp i Newmanhuset. Ingen föranmälan krävs.

Schema VT 2017

9 mars           Suparna Chatterjee (Xavier University): Environment and Sustainability (preliminär titel)

16 mars         Thomas Karlsohn: Universitetes idé och svensk högre utbildning idag

 6 april            Niklas Forsberg: Arvsynden hos Iris Murdoch

4 maj             Maj-Britt Andersson: Caravaggios målningar med Johannes Döparen

11 maj           Lars-Olof Åhlberg: Baumgarten och estetikens födelse. Om estetikens uppkomst som filosofisk disciplin under 1700-talet

18 maj           Johan Herbertsson: Lundateologin