Patristikseminariet

Patristikseminariet vid Newmaninstitutet, som drivs i samverkan med Uppsala universitet, samlar forskare och studenter på högre nivå inom olika discipliner som är intresserade av frågor kring kristendomen i antiken och senantiken och angränsande ämnen. Även frågor om receptionen av patristisk litteratur och tanke under medeltid och nutid ingår i vårt syfte.

Seminariet sammanträder normalt på onsdagar kl. 16.15‒18.00 i sal 309B (”Hopkinssalen”), Newmaninstitutet, Slottsgränd 6, Uppsala.

Intresserad? Kontakta Barbara Crostini på crostini.barbara@gmail.com

 

Schema ht 2017 (engelsk version)

Pre-Term Activities

21 August (combined Byzantine/Patristic Seminar) Engelska Parken, Room 9.3042: Entangled deaths: Armenian neo-martyrologies of the 12th c., Sergio La Porta (Fresno, CA)

24-25 August Workshop, Engelska Parken Room 2.2024: Greek Astronomical Manuscripts: New Perspectives from the Swedish Collections (sponsored by Lingfil Department). Programme to be circulated separately.

26 August Excursion?

 

Regular seminar meetings, Hopkinssalen, 3 tr., Newman Institute

6 September TBA

20 September Hans Engdahl, Origen from a modern theological perspective

4 October Ezra Gebremedhin, A liturgical text from Ethiopia

25 October Maria Sturesson, TBC

8 November Carl Johan Berglund, Origen on John

30 November (OBS! Thursday) Combined NT/Patristic Seminar: The Coptic text of the epistle of Athanasius to Dracontius from a papyrus at Montserrat, Sofia Torallas Tovar

13 December TBC