Patristikseminariet

Patristikseminariet vid Newmaninstitutet, som drivs i samverkan med Uppsala universitet, samlar forskare och studenter på högre nivå inom olika discipliner som är intresserade av frågor kring kristendomen i antiken och senantiken och angränsande ämnen. Även frågor om receptionen av patristisk litteratur och tanke under medeltid och nutid ingår i vårt syfte.

Seminariet sammanträder i Newmaninstitutet, Slottsgränd 6, Uppsala.

Schema vt 2019

Hopkinssalen, kl. 16.15‒18.00

23 jan. Carl-Johan Berglund, ’Slutkapitel’ INSTÄLLT pga sjukdom

6 feb. Carl-Johan Berglund, ’Slutkapitel’

13 feb. Irina Brandén, Projektansökan Mount Athos

27 feb. Barbara Crostini, Hesychius of Jerusalem’s scholia on the Prayer of Manasses

13 mars Carl-Johan Berglund, On conversion in the second century

Ateljén, kl. 16.15‒18.00

27 mars Tord Fornberg, Council of Ephesus Project

24 april

8 maj James Kelhoffer, ‘The Second Letter of Clement: Some Isagogical Questions’

22 maj  paper (Pia Carolla/Anthony Lappin?) + end of year BBQ

Intresserad? Kontakta Barbara Crostini på crostini.barbara@gmail.com