Fredrik Heiding

Presentation

Jag är jesuitpater, född (1967) och uppvuxen i Stockholm, doktor i teologi vid University of Oxford och lektor i teologi vid Newmaninstitutet. Mitt specialområde är ignatiansk spiritualitet och jag ger regelbundet ignatianska reträtter.

Min utbildning i Jesuitorden består av följande: novitiat i Nürnberg; filosofistudier vid Hochschule für Philosophiei München; praktik i Chihuahua och Chiapas, Mexiko; teologistudier vid Heythrop College i London; kaplan i S:ta Eugenia församling, Stockholm; doktorandstudier vid Campion Hall, Oxford.

Undervisning och andra uppgifter

Jag undervisar i kristen spiritualitet och kyrkohistoria, samt ansvarar för A-kursen och medverkar i Newmaninstitutets evenemang som t.ex. i Almedalen.

Jag ingår i redaktionen för tidskriften Signum, är redaktör för Signums hemsida samt också studentpräst.

Mitt nuvarande forskningsprojekt är ”Människans och Guds lekfullhet”.

Forskningsområden

  • Ignatiansk spiritualitet och Jesuitordens historia
  • Lekfullhet, lek, glädje och dårskap
  • Mystik teologi (främst Dionysios Areopagita)
  • Östkyrklig teologi (främst Isak av Nineve och Efraim Syriern)
  • Franciskansk spiritualitet (Franciskus av Assisi, Bonaventura)
  • Kyrkans historia (i synnerhet 1500-talet)
  • Renässanshumanism

Kontakt

fredrik.heiding@newman.se
tel. 018-580 07 18 (för närvarande tjänstledig)

Publikationer i urval

Dionysios Areopagita, Paradoxernas Gud. Verk i urval, övers. Tord Fornberg med inledning och sammanfattning av Fredrik Heiding S.J, Artos, Skellefteå, 2017. 

Petrus Canisius, Katolikernas lilla katekes, bearbetning av sv. övers. Margareta Murray Nyman. Inledning, porträtt av Canisius samt kommentar av Fredrik Heiding S.J., Skara stiftshistoriska sällskap, Skara, 2017. 

Heiding, Fredrik & Nyman Magnus (red.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv, Artos, Skellefteå, 2016. 

Ignatius av Loyola, Pilgrimens berättelse, översättning av Fredrik Heiding i samarbete med Per Beskow, Artos, Skellefteå, 2011 (2:a uppl. 2013). 

Ignatius av Loyola, Andliga övningar och tio brev, översättning av Fredrik Heiding i samarbete med Per Beskow, Artos, Skellefteå, 2005. (2:a uppl. 2015) 

”Skapelsens skönhet i franciskansk tradition”, Signum 2/2018. 

”Dylans poesi i kristen tolkning”, Signum 2/2017.

”Dåraktig kristen humanism – Erasmus syntes av rationalitet och galenskap i kristen tro”, Signum 5/2012. 

”Our Lady, Lead Us to Christ! Early Jesuit Devotion to Mary”, The Way 52/2 (April, 2011) 

”Grundkurs i spiritualitet med originell Origenes”, Signum 9/2009. 

”Ignatiansk känsla för den katolska kyrkan”, Signum5/2008. 

”Religiösa perspektiv på fotbolls-VM”, Signum5/2006. 

”Fotbollens religiösa dimensioner”, Signum5/2002. 

Doktorsavhandling
Ignatian Spirituality at Ecclesial Frontiers, Lulu Publishing, 2012.