Håkan Ulfgard

hakan.ulfgard@newman.se

Håkan Ulfgard

Presentation

Adjungerad professor i exegetik (tjl från professur i religionsvetenskap, särskilt bibelvetenskap med inriktning mot Nya testamentets exegetik vid Linköpings universitet).

Mitt huvudintresse är den bibliska och efterbibliska litteraturen i dess antika hellenistisk-judiska omvärld: historiskt, kulturellt och socialt. Till detta kommer en inriktning på den ideologiskt och teologiskt betingade inom- och efterbibliska hermeneutiken och Bibelns verkningshistoria ända fram till medeltidens bibeltolkning. I särskilt fokus står Dödahavstexterna och den apokalyptiska litteraturen.

Publikationer i urval

 

Böcker

Feast and Future. Revelation 7:9-17 and the Feast of Tabernacles (Coniectanea Biblica. New Testament Series 22), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1989

The Story of Sukkot. The Setting, Shaping, and Sequel of the Biblical Feast of Tabernacles (Beiträge zur Geschichte der Biblischen Exegese 34), Tübingen: J. C. B. Mohr (Georg Siebeck) 1998

 

Artiklar, bokkapitel etc.

 

‘“… nu har vi inget annat än den Mäktige och hans lag.” Kris, kontinuitet och apokalyptik i 2 Baruk’; i: Det gamle Testamente i jødedom og kristendom, red. M Müller – J Strange (Forum for Bibelsk Eksegese 4), København 1993, 79-121

‘Nya hypoteser om gamla texter och gamla hypoteser om nya texter: Ny debattbok kring Qumranrörelsen och urkristendomen’, Svensk Teologisk Kvartalskrift 4/1993, 161-172

‘Le mouvement de Qumran et le christianisme primitif’, Études Tome 381, no 6, 1994, 637-648

‘Rättfärdighetens Lärare och Qumranförsamlingens historia. En kort skiss över problematiken’; i: Dødehavsteksterne og Bibelen (Forum for Bibelsk Eksegese 8), København 1996, 129-157

‘Uppenbarelseboken och ‘Sabbatsoffersångerna’ från Qumran och Masada’; i: Tro og historie. Festskrift til Niels Hyldahl i anledning af 65 års fødselsdagen den 30. december 1995, red. L Fatum – M Müller (Forum for Bibelsk Eksegese 7), København 1996, 285-300

‘Tro och liv i Qumran’; i: Dødehavsrullene. Funn og forskning i 50 år, red. R Banschbach Eggen – O Hognestad (Relieff 39), Trondheim: Tapir 1997, 25-46

‘Reading Revelation Today – Respecting its Originality while Recognizing its Lasting Message’, Concilium 4/1998, 31-39 (samtidigt publicerad i samma tidskrift även på tyska, franska, spanska och italienska)

‘The Teacher of Righteousness, the History of the Qumran Community, and our Understanding of the Jesus Movement. Texts, Theories, and Trajectories’; i: Qumran between the Old and New Testaments, eds. Frederick H. Cryer – Thomas L. Thompson (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 290 [Copenhagen International Seminar 6], Sheffield: Sheffield Academic Press 1998, 310-346

‘“Realistisk bibelutläggning” efter Qumranfynden: Telningen i den yttersta tiden – det nya förbundet före och efter Jesus’, Svensk Exegetisk Årsbok 63, 1998, 147-166

‘Låt judar förbli judar! eller: Bön om ny bön, Judisk-kristen dialog 4/21, 1998, 11-12

(även publicerad i Katolskt magasin 10/1998, 13, under titeln ‘Svenska långfredagsbönen för judarna bör ändras’)

‘La cristiandat sueca enfront del nou millenari: Perspectives sobre religió i teologia’, Quëstions de vida cristiana 193/1999 [Montserrat, Spanien], 114-124

‘L’Apocalypse entre judaïsme et christianisme: Précisions sur le monde spirituel et intellectuel de Jean de Patmos’, Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 1/79, 1999, 31-50

‘The Biblical and Para-Biblical Origins of Millennarianism’, Religiologiques 20 [Millénarismes – Au seuil de l’an 2000], 1999 [Montréal, Kanada], 25-49

‘The Branch in the Last Days: Observations on the New Covenant before and after the Messiah’, i: The Dead Sea Scrolls in Their Historical Context, eds. T. H. Lim, L. W. Hurtado, A. G. Auld, A. Jack, Edinburgh: T & T Clark 2000, 233-247

‘In Quest of the Elevated Jesus: Reflections on the Angelomorphic Christology of the Book of Revelation within its Jewish Setting’; i: The New Testament as Reception. Papers from a Nordic New Testament Conference in Hillerød, Danmark, 12-16 June 1999, Sheffield: Sheffield Academic Press 2002, pp. 120-130

‘Från Paris till Linköping: Akademiska bibelstudier och kyrklig bibelutläggning i medeltidens Europa belysta utifrån Magister Mathias Apokalyps-kommentar’; i: Diocesis Lincopensis II. Medeltida internationella influenser, red. Kjell O. Lejon, Skellefteå: Artos & Norma 2005, 141-167

‘Katolska brev, Hebréerbrevet och Uppenbarelseboken’; kap. 4.4 i: Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet, red. Dieter Mitternacht & Anders Runesson, Stockholm: Verbum 2006, 280-305

‘Bakom tecknens slöjor: Magister Mathias och hans interpretationes i Exposicio super Apocalypsim’; i: Förbistringar och förklaringar. Festskrift till Anders Piltz, red. Per Beskow – Stephan Borgehammar – Arne Jönsson, Ängelholm: Skåneförlaget 2008, 633-644

‘Eskatologi’ ; i : Dödahavsrullarna: Innehåll, bakgrund och betydelse, red. Cecilia Wassén, Stockholm: Atlantis, 2011, 303-317 (på danska i: Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning, red. Bodil Ejrnæs, København: Anis 2009, 268-280; på finska i: Aare saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat, Helsinki: Kirjapaja 2009, 293-305; på norska i: Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning, red. Årstein Justnes, Kristiansand: Høyskoleforlaget/Norwegian Academic Press 2009, 325-339)

‘The Songs of the Sabbath Sacrifice and the Heavenly Scene of the Book of Revelation’; i: Northern Lights on the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006, eds. Anders Klostergaard Pedersen et al. (Studies in the Texts of the Desert of Judah. 80), Leiden: Brill 2009, 251-266

‘Exégèse à la fin des temps dans la Suède médiévale : Spiritualité et actualité dans l’Exposicio super Apocalypsim de Mathias de Linköping’; i: Le Jour de Dieu/Der Tag Gottes. 5. Symposium Strasbourg, Tübingen, Uppsala 11.-13. September 2006 in Uppsala, hrsg. von A. Hultgård und S. Norin (WUNT 245), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 2009, 213-230

‘Reflektioner kring den andra döden, den första uppståndelsen och det gåtfulla tusenårsriket i Uppenbarelseboken’ [Artikel för Föreställningar om döden – en antologi, red. Kjell O. Lejon – en publikation från Forskningsmiljön för kulturvetenskaper vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet; publiceras 2017 av Carlsons, Stockholm]

‘Sharing with the Divine in the Apocalypse: Meals as Metaphors – Concepts and Contexts’ (28 s.) [Artikel inom projektet Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship, and the Eucharist: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity; publiceras 2017 av J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen]

[Översättnings-, inlednings- och kommentarmedverkan i svensk utgåva av Dödahavstexterna; publiceras 2017 av Bibelakademiförlaget, Uppsala]