Halvdistans

Kurs på halvdistans innebär att större delen av kursen ges på distans via nätet. Det ingår dock vanligtvis två lokala obligatoriska samlingar (vardera 5–6 undervisningstimmar förlagda mellan klockan 10:00 och 18:00) under kursens gång med undervisning och möjlighet att träffa medstudenter. Även lokal skrivning vid kursens slut kan förekomma. Se under respektive termins kurspresentationer på hemsidan för exakt information om när samlingarna äger rum.