Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi.
För mer information kontakta Ulf Jonsson, 018-580 07 10, ulf.jonsson@newman.se, eller Gösta Hallonsten 046–222 90 42.

Schema

Top

Ny webb kommer inom kort