Högre seminarium för teologi och filosofi

Högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi. För närvarande sker seminarierna enbart digitalt.

För mer information kontakta Gösta Hallonsten.