Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Alla examensbevis som utfärdas av Newmaninstitutet åtföljs av en bilaga på engelska, ett så kallat Diploma Supplement, som beskriver bland annat innehåll i och omfattning av den utbildning som lett fram till examen.Diploma Supplement ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige. Diploma Supplement utfärdas kostnadsfritt och följer automatiskt med när man erhåller sitt examensbevis.Nedan hittar du ett exempel på hur ett examensbevis med ett Diploma Supplement kan se ut vid Newmaninstitutet.
Diploma Supplement (pdf)

Top

Ny webb kommer inom kort