Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Newmaninstitutet
018- 580 07 00
adm (a) newman.se

Adress:
Slottsgränd 6
753 09 Uppsala

Rektor
Philip Geister, tel. 018-580 07 01
Mottagning efter överenskommelse

Vicerektor
Magnus Nyman, tel. 0737 07 26 00
Mottagning efter överenskommelse

Studierektor
Christine Zyka, tel. 018-580 07 08
Telefon och mottagningstid: måndag-onsdag 10.00-12.00.

Biträdande studierektor
Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68
Mottagnings- och telefontid: måndag–fredag kl. 13.00–14.00.

Kursadministratör
Leena Källström, tel. 018-580 07 02
Mottagnings- och telefontid: måndag–fredag kl. 10.00–12.00.

Administrativ chef
Tanja Åkerblom, tel. 018-580 07 07

Erasmuskoordinator
Christoph Hermann, tel. 070-956 76 32

Projektledare
Andreas Carlgren

Projektkoordinator
Malin Åhrlin

Bibliotek
Anna Nick
Eva Larsson

Tekniker
Dan Parsjö, tel. 018-580 07 06

Lärare
Helena Bodin, tel. 018-580 07 05
(docent, högskolelektor i litteraturvetenskap)
Mottagnings- och telefontid säkrast måndagar.
Philip Geister, tel. 018-580 07 01
(högskolelektor i teologi)
Gösta Hallonsten
(adjungerad professor i systematisk teologi)
Fredrik Heiding, tel. 018-580 07 18
(högskolelektor i teologi)
Christoph Hermann, tel. 070-956 76 32
(lärare i östkyrkokunskap, statskunskap)
Ulf Jonsson, tel. 018-580 07 15
(professor i religionsfilosofi)
Tomas Orylski, tel. 070 480 77 69
(docent, högskolelektor i systematisk teologi)
Christine Zyka, tel. 018-580 07 08
(högskolelektor i filosofi)
Erik Åkerlund tel. 070-942 97 68
(högskolelektor i filosofi)

Återkommande timlärare
Kjell Blückert (kyrkohistoria)
Ulf Borelius (sociologi)
Anna Minara Ciardi (kyrkohistoria)
Anders Ekenberg (teologi)
Tomas Ekenberg (filosofi)
Tord Fornberg (bibelvetenskap)
Hedvig Larsson (religionshistoria, kyrkohistoria)
Jasmina Nedevska (etik, statskunskap)
Brian Palmer (antropologi)
Anders Piltz, professor (teologi, idéhistoria)
Julius Rocca (filosofi, idéhistoria)
Kim Solin (filosofi)
Elisabeth Stenborg (litteraturvetenskap)
Georg Stenborg (latin)
Dominik Terstriep (systematisk teologi)
Lars-Olof Åhlberg, professor (estetik, filosofi)

Forskare
András Handl (kyrkohistoria, patristik)

Examinatorer
Filosofi: Ulf Jonsson
Exegetisk teologi: NN
Historisk teologi: Magnus Nyman
Systematisk teologi: Philip Geister
Teologiska kultur- och samhällsstudier: Helena Bodin
A-kursen: Fredrik Heiding

Top

Ny webb kommer inom kort