Hösten 2016

28 kurser

 • Högskoleexamen i filosofi 120 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  För högskoleexamen i filosofi fordras 120 hp i filosofi.

  Programmet omfattar:
  • A-kursen, 30 hp
  • Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp
  • Två kurser i filosofinshistoria, 15hp
  • Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik, samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
  • Examensarbete, 7,5 hp

  Välj alternativ
 • Högskoleexamen i teologi 120 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  Utbildningsprogrammet ger en viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.

  I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

  Programmet omfattar:

  • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Kurser i teologi eller filosofi 15 hp
  • Kurser i teologi 67,5 hp
  • Examensarbete 7,5 hp

  Inom denna ram ryms stor valfrihet. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar.

  Du kan också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

  Programmet ges i Uppsala/Stockholm (hel- eller halvfart) samt fr.o.m. ht 2010 på distans via internet (halvfart). Sedan hösten 2008 ges också programmet på halvfart i Vadstena (halvfart). De allra flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.

  Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

  Välj alternativ
 • Kandidatexamen i filosofi 180 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  Om programmet
  Höstterminen 2013 lanserade Newmaninstitutet ett för Sverige och hela Norden unikt utbildningsprogram i filosofi med särskild inriktning på förhållandet mellan vetenskap och religion. Programmet motsvarar 180 hp och berättigar till en kandidatexamen i filosofi.

  Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om religion, filosofi och vetenskap. Utbildningsprogrammet vänder sig till dig, som vill ägna dessa frågor en fördjupad reflektion, och omfattar 180 hp.
  De studenter som börjar sina programstudier hösten 2015 väljer mellan att läsa lokalt på helfart eller på
  halvdistans på halvfart.

  Programmet omfattar:
  • A-kursen, 30 hp
  • Etik och samhällsfilosofi, 22,5 hp
  • Filosofins historia, 30 hp
  • Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori,
  logik samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
  • Två valbara kurser i filosofi, 15 hp
  • Två valbara kurser i systematisk teologi, 15 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  Frågorna om förhållandet mellan religion och vetenskap är viktiga både för den enskilda individen och för samhället i stort. Intresset för dessa frågor har ökat påtagligt under senare år, men de flesta teologer och religionsvetare i Sverige saknar verklig kompetens för denna typ av reflexion eftersom de  knappast alls studerar filosofi.

  För vem och för vad?
  Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om religion, filosofi och vetenskap. Den kan också vara en värdefull kompletterande utbildning för exempelvis naturvetare med intresse för religion och teologi, liksom för lärare, läkare, vetenskapsjournalister och kulturarbetare generellt. Newmaninstitutets nya utbildningsprogram vänder sig till dig som vill ägna dessa frågor ett seriöst studium och en fördjupad reflektion. Som helhet betraktat är programmet unikt genom sin interdisciplinära karaktär, genom att frågor från filosofins och teologins områden kontinuerligt relateras till varandra.

  Utbildningsprogrammet omfattar följande obligatoriska kurser:

  ÅR I

  • A-kurs Introduktion i filosofi och teologi, 30 hp
  • Filosofins historia I och II (B-nivå), 15 hp
  • Allmän etik (B-nivå), 7,5 hp

  ÅR II

  • Fyra kurser bland följande profilämnen: logik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi och vetenskap och religion, 30 hp

  ÅR III

  •  Tre kurser bland följande profilämnen: logik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi och vetenskap och religion, 22,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  (Den exakta ordningsföljden mellan kurserna kan variera något)

  Förutom ovan obligatoriska kurser omfattar programmet:

  •  Två valbara kurser i filosofins historia, 15 hp
  •  Två valbara kurser i etik-samhällsfilosofi, 15 hp
  •  Två valbara kurser i systematisk teologi, 15 hp
  •  Två valfria kurser i filosofi (varav en bör utgöras av uppsats, 7,5 hp), 15 hp
  Välj alternativ
 • Kandidatexamen i teologi 180 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  Om programmet
  Vi erbjuder en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men vi vill också att våra studerande ska få kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. Därför ingår filosofi samt kultur och samhällsstudier i Newmaninstitutets kandidatexamen i teologi. De studenter som börjar sina programstudier hösten 2015 väljer mellan att läsa lokalt på helfart eller på halvdistans på halvfart. Nedan ser du de två varianter som programmet ges i:

  I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

  Nedan ser du de två varianter som programmet ges i:

  VARIANT 1
  • A-kursen, 30 hp
  • Filosofi, minst 15 hp
  • Teologi, minst 120 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig, 30 hp; historisk, 15/30 hp; kulturell,15/30 hp; systematisk-teologisk, 45 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  VARIANT 2
  • A-kursen, 30 hp
  • Filosofi, minst 30 hp
  • Teologi, minst 105 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig, 30/37,5 hp; historisk, 15/22,5 hp; kulturell, 15 hp; systematisk-teologisk, 37,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  Inom denna ram ryms stor valfrihet i valet av kurser. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar. Förutom ordinarie kursutbud finns också i viss utsträckning möjligheter att välja litteraturkurser i olika ämnen i samråd med examinator/lärare.

  Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar runt om i världen. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

  Välj alternativ
 • Kandidatexamen med filosofi som huvudområde 180 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.

  Studierna inom huvudområdet omfattar:
  • A-kursen, 30 hp
  • Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,
  vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen.

  Välj alternativ
 • Kandidatexamen med teologi som huvudområde 180 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  Utbildningsprogrammet ger grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men all religiös verksamhet äger rum i bestämda historiska och kulturella sammanhang. Därför vill vi också att våra studerande ska ha kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. De ska kunna betrakta den kristna trostraditionen med både inlevelse och kritisk distans, integrera sina teologiska kunskaper i sina vardagliga erfarenheter och tillämpa dem i relation till olika religiösa och filosofiska tankesystem. Därför ingår filosofi i Newmaninstitutets utbildningsprogram i teologi, och därför betraktas teologin vid institutet som ett kunskapsområde som inkluderar kultur- och samhällsstudier.

  Utbildningsprogrammets uppläggning har motsvarigheter vid många universitet runtom i världen. ”Catholic Studies”, som förekommer vid allt fler universitet i främst USA, är ett exempel på hur teologi och filosofi förenas med bl.a. kulturstudier inom ramen för en brett syftande utbildning.

  I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

  Utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi omfattar:

  • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Historisk och exegetisk teologi, minst 22,5 hp
  • Systematisk teologi, minst 15 hp
  • Teologiska kultur- och samhällsstudier, minst 7,5 hp
  • Annat ämnesområde än teologi, minst 30 hp
  • Examensarbete 15 hp

  Varje studerande får möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar. Du kan givetvis också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

  Programmet ges i Uppsala/Stockholm (hel- eller halvfart) samt på distans via internet (halvfart). De flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.

  Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

  Välj alternativ
 • A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:

  Efteranmälan till A-kursen är stängd

  Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd av viss undervisning inhämtas stora delar av Bibelns innehåll. Kursen ges lokalt i Uppsala (på helfart) och halvdistans (halvfart) under höstterminen 2016. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2017. Ingen nyintagning erbjuds dock till vårterminen.

  30 högskolepoäng, fyra delkurser à 7,5 hp

  Delkurs 1
  Uppsala (modul 1): måndagar och onsdagar 10-12
  Halvdistans (modul 1): 14 september och 12 oktober

  Delkurs 2
  Uppsala (modul 2): måndagar och onsdagar 10-12
  Halvdistans (modul 2): 23 november och 14 december

  Delkurs 3
  Uppsala (modul 1): tisdagar och torsdagar 10-12
  Halvdistans (modul 3): 1 februari och 1 mars 2017

  Delkurs 4
  Uppsala (modul 2): tisdagar och torsdagar 10-12
  Halvdistans (modul 4): 19 april och 17 maj 2017

  Uppsala och halvdistans
  Kursledare: Christine Zyka, Erik Åkerlund, Helena Bodin, Fredrik Heiding, Philip Geister, Ulf Jonsson och Gösta Hallonsten.

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Allmän etik

  Det finns ett stort intresse för etik inom t ex vård och politik, och alltmer uppmärksammas också den religiöst inspirerade etikens betydelse i politiska och etniska konflikter. Vad är en god människa? Varför ska vi handla moraliskt? Vilka hållbara skäl kan anföras för moraliska omdömen? Finns det en särskild etik för lagstiftning, och vad utmärker i så fall den? Kursen ger grundläggande orientering om etik och etiska teorier.
  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Stockholm: 9 november, 30 november samt 16 december
  Kursledare: Jasmina Nedevska

  Lägg i kursanmälan
 • Att vara skapad – skapelseteologin om kosmos och ansvar

  Kursen ger en introduktion i skapelseteologin som reflekterar över det människan helt enkelt befinner sig i: världen och kosmos och dessas relation till Gud. Att Gud har skapat allt av frihet och kärlek är ett teologiskt påstående som har ifrågasatts av naturvetenskaperna, den moderna människans självmedvetenhet och erfarenheten av lidandet. Den pågående miljöförstöringen har dessutom väckt frågan om det finns ett samband mellan förstöring och kristen skapelsesyn. Kursen ger en grundlig inledning i Bibelns, den teologiska traditionens och den aktuella teologins syn på skapelsen i dialog med de nämnda utmaningarna.

  7,5 hp
  Stockholm: onsdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Dominik Terstriep

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Bibeln i historia och nutid I

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets innehåll, tillkomst och historiska bakgrund. Dess tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Vi reflekterar över den kyrkliga traditionens syn på Gamla testamentet som helig skrift. Exempel på både äldre tolkning och olika moderna tolkningsperspektiv tas upp. En viss inblick i problemen kring att översätta Gamla testamentet ges, och deltagarna får öva förmågan att formulera tolkningar av gammaltestamentlig text.
  7,5 hp
  Uppsala: onsdagar 16-18 och fredagar 10-12
  Halvdistans: 18 november och 12 december (OBS! nytt datum)
  Kursledare: Tord Fornberg
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Cosmology and Religion

  Already in ancient Greek philosophy there were connections between cosmological and religious ideas. In early modernity, cosmological discoversies changed our view of the universe, and thereby also challenged traditional religious ideas about the creation. In this course we will look at how contemporary science describes the universe, and we will reflect on what implications contemporary cosmology might have for theology.

  3.75 ECTS, Philosophy
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala 16-18 December (NB! dates changed)
  Instructor: François Euvé

  Lägg i kursanmälan
 • Död och fullbordan i den kristna tron

  Kursen ger en introduktion i eskatologin, den kristna läran om ”de yttersta tingen”. Undervisningen tar upp metodiska problem kring eskatologin som teologiskt delområde och behandlar dess mest centrala innehållsliga frågor. Frågorna belyses såväl idéhistoriskt, exegetiskt som systematiskt.
  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 15-17 och torsdagar 14-16
  Kursledare: Philip Geister
  Kursen ges på engelska

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Ecumenical Theology – Contemporary Rapprochement Between Christian East and West

  In the last century the Catholic Church underwent a number of substantial changes in its own ecclesiological self-perception, and went through a process of radical reexamination of its attitudes towards other Churches. Since the time of the Second Vatican Council, which marked the beginning of the so-called “Dialogue of Love,” there have been many attempts aimed at rapprochement between Christian East and West and reestablishment of the visible communion between the Catholic and Orthodox Churches. At the same it was clearly reaffirmed by the Council that the Catholic Church in itself is a Communion of equal in dignity Particular Churches, each with its own identity and vocation. The course will be dedicated to the analysis of different stages of ecumenical relations between Christian East and West, with special interest to the role played in this dialogue by the Eastern Catholic Churches. A number of controversial issues such as “uniatism,” “ecclesial particularity,” “Sister-Churches,” etc. will be addressed in the course in order to arrive at an understanding of the authentic nature and mission of the Church as unity in diversity in the image of the Holy Trinity.

  7.5 ECTS, Theology
  Uppsala: blended learning with intensive tuition Monday, December 5, through Friday, December 9, 9 am – 1 pm (Tuesday 12 pm – 4 pm) (NB! changed times)
  Instructor: Yuriy Sakvuk

  Lägg i kursanmälan
 • Fördjupningskurs i estetik

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Kursen är inställd

  Estetik kan sägas vara läran om det förnimbara. Filosofisk estetik handlar främst om det som är förnimbart i konsten, men även om konstens värde och betydelse. Vad är egentligen konst? Hur kan man skilja konst från andra verk? Kan allt vara konst? I denna fördjupningskurs studerar vi estetikens centrala begrepp och problemformuleringar. Kursen är tematiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida estetiska definitioner och teoribildningar. För studerande som inte har läst någon grundkurs i estetik (där estetikens historia från Platon behandlats ingående), ersätts en av PM-uppgifterna med inhämtande av översiktslitteratur.
  7,5 hp
  Lokal kurs i Uppsala: tisdagar 13-15 och fredagar 10-12
  Halvdistans i Stockholm: 24 november och 15 december
  Kursledare: Christine Zyka

  Välj alternativ
 • International Climate Change Negotiations

  Why are there such great difficulties in negotiating comprehensive international agreements which would reduce greenhouse gas emissions sufficiently? On the issue of climate change, what has happened globally? How have countries’ positions changed over time, and why? During this course we will follow the developments of climate change negotiations in real-time; we will observe and evaluate developments as they happen. Students of this course will learn the history of the UNFCCC’s work, in an attempt to understand the complexities of negotiation and implementation. Some countries and groups will be examined more specifically. The interaction between political process and scientific research will also be investigated.

  7.5 ECTS
  Uppsala: Tuesdays and Thursdays, 10:30-12:30 and 13:30-15:30, the following weeks: 42 (October 18 and 20), 43 (October 25 and 27), 45 (November 8 och 10), 46 (November 15 and 17), 47 (only Tuesday, November 22).
  This course runs during the entire semester.
  Instructor: Andreas Carlgren

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Kultur- och ideologikritik: misstänksamhetens hermeneutik

  Termen misstänksamhetens hermeneutik syftar huvudsakligen på 1800-talets stora ”avslöjare” Marx, Nietzsche och Freud. Gemensamt för dessa i övrigt sinsemellan mycket olika tänkare är att de underkastar gängse politiska, religiösa och moraliska föreställningar en kritisk ursprungsanalys. De vill visa att våra medvetna livsåskådningsmässiga övertygelser har irrationella rötter och huvudsakligen ideologiska funktioner, att de är resultatet av “falskt medvetande” (Marx). I kursen studeras några centrala texter av dessa teoretiker, varvid även förutsättningarna för misstänksamhetens hermeneutik underkastas en kritisk analys. Eftersom denna tradition på olika sätt implicerar någon form av relativism kommer även äldre och nyare former av relativism (kulturrelativism, kunskapsteoretisk realism, moralisk relativism) att belysas.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar och torsdagar 16-18
  Kursledare: Lars-Olof Åhlberg

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Kunskapsteori

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Frågan om vad kunskap är har gäckat människor tiderna igenom. Den västerländska filosofins historia utgörs i betydande utsträckning av en brottning med den typen av problem. Sedan 1600-talet räknas kunskapsteori, eller epistemologi, till filosofins huvuddiscipliner. I denna kurs behandlas centrala frågor inom kunskapsteorins område, såsom: Vilka är kunskapens källor? Vilka är kriterierna på välgrundad kunskap? Hur kan empiristiska, rationalistiska, fundamentistiska och kontextualistiska kunskapsmodeller se ut? Vari består skepticismens utmaning? Hur förhåller sig deontologiska och naturalistiska uppfattningar om kunskap till varandra? Finns det absolut säker kunskap? Hur förhåller sig kunskap och vetenskap till varandra?

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 10.30-12.30 och fredagar 13.00-15.00
  Halvdistans: 22 november och 13 december
  Kursledare: Erik Åkerlund

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Logic and Argumentation

  The question of what separates a valid from an invalid inference is one of the central problems in modern symbolic logic. In order to answer this question, arguments expressed in natural languages are translated into formal languages of symbolic logic. In this way, the logical structure stands out more clearly. In this course, two such formal languages are studied: propositional and predicate logic. The course will investigate different ways of evaluating the validity of arguments within various subject areas and using symbolic logic.

  7.5 ECTS, PHILOSOPHY
  Uppsala: Mondays and Wednesdays 16-18
  Instructor: Taeda Tomic

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Ortodoxa ikoner i modern litteratur

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämnen: ,

  Kursen behandlar modern skönlitteratur – lyrik, noveller och romaner – och dess relation till ortodoxa ikoner. Mot bakgrund av det sena 1800-talets ryska litteratur studeras det växande intresset för ikoner inom 1900-talets och det tidiga 2000-talets öst- och västeuropeiska litteratur, med betoning på några framträdande svenska författarskap, fram till postmodern kulturteori. Kursen bygger på en bred förståelse av ikonbegreppet som innefattar inte bara bildkonst utan även hymnografi, kyrkoarkitektur och ortodoxt kristen liturgisk praktik. Den ger en grundläggande orientering i ortodox ikonteologi och estetik på bysantinsk grund, i litteraturvetenskaplig metod och i intermediala studier på semiotisk grund. Deltagarna får öva sin förmåga att redogöra för tidigare forskning inom området och att formulera egna analyser och tolkningar av samspelet mellan modern litteratur och ortodoxa ikoner.
  7,5 hp
  Uppsala: måndagar och onsdagar 13-15
  Halvdistans: Onsdagen 23 november och onsdagen 14 december
  Kursledare: Helena Bodin

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Patristic Eco-Theology

  Since the second half of the twentieth century, Judeo-Christianity was criticized with being one of the main triggers for the modern ecological crisis. Hence, there has been an increasing interest in examining the relationship of Scripture, Church Fathers and contemporary Roman Catholic, Protestant, and Eastern Orthodox traditions to ecological issues facing contemporary society. In this course, we will discuss theories and perspectives from the biblical and theological traditions, with a special focus on the patristic and neopatristic sources, in order to build a dialogue with modern ecological issues and seek their resolution.

  7.5 ECTS, THEOLOGY
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala: October 3 to 7, 9 am to 1 pm
  Instructor: Oleh Kindiy

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Paulus och de paulinska breven

  Kursen behandlar Paulus som person och de paulinska breven i Nya testamentet. Ett urval av de paulinska breven analyseras ur både litterär och teologisk synpunkt och mot bakgrund av respektive brevsituation. Kursdeltagarna får också tillfälle att studera hur breven kommit att uppfattas och tolkas genom tiderna. De övar sin förmåga till självständig tolkning av paulinska texter genom att författa egna interpretationer av textavsnitt i breven. Kursdeltagare som läst nytestamentlig grekiska på lägre nivå får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka och förstå den grekiska grundtexten.

  7,5 hp
  Uppsala: Tisdagar 16-18 och torsdagar 10-12
  Kursledare: Håkan Ulfgard
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Philosophy of Mathematics

  Mathematics is often used when one wants to be absolutely certain. But mathematics can also deceive if applied in domains where it does not belong. What is mathematics, really? What is it intended to calculate? What is mathematical judgement? How certain is mathematics? And what about the role of mathematics in the dialogue between science and religion? The course treats some of these key questions on the philosophy of mathematics.

  7.5 ECTS, PHILOSOPHY
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala: September 16 and October 14
  Instructor: Kim Solin

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Reformationen under lupp

  Kursen inleds med övergripande perspektiv på reformationerna, inklusive katolsk reform. Deltagarna fördjupar sig sedan efter eget val i två av ca 15 olika ämnesområden, t ex bönelivet, renässanshumanister, klosterlivet, trons materialitet, utbildning, retorik samt manligt och kvinnligt. Kursen utgår från antologin Doften av rykande vekar (Artos 2016) som beskriver hur reformationen i Sverige innebar en kulturrevolution mot folkflertalets vilja.
  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Vadstena: 11-13 november samt 2-4 december.
  Kursledare: Magnus Nyman och Fredrik Heiding

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Rom – nedslag i kyrkoarkitekturen

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämnen: ,

  Inför Jubelåret och millennieskiftet 2000 byggdes 50 nya kyrkor i Rom på initiativ av Vatikanen och Roms församlingar. De flesta ligger i Roms periferi. Tillsammans med Roms äldre kyrkor ger de en exposé av kyrkoarkitektur från olika tider. Kursen spänner från senantiken, medeltiden och nya tiden fram intill våra dagar. Kyrkobyggnadernas och kyrkorummens utformning och deras samband med de från tid till tid växlande stilidealen men även med gudstjänstliv och teologi beaktas.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar och fredagar 14-16
  Halvdistans: 13 september och 11 oktober
  Kursledare: Maj-Britt Andersson

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Människan kommunicerar sina tankar genom ett språk som bygger på meningsbärande symboler. Under kursen får de studerande stifta bekantskap med språkets tre strukturella nivåer: syntax, semantik och pragmatik. De viktigaste språkfilosofiska begreppen och tankeströmningarna introduceras, och kursen tar i synnerhet upp språkets förhållande till verkligheten och till den talande. Även grundproblemen i hermeneutiken, särskilt den teologiska hermeneutiken i historia och nutid, behandlas.

  7,5 hp
  Uppsala: onsdagar och fredagar 10-12
  Halvdistans: 21 september och 19 oktober
  Kursledare: Erik Åkerlund och Gösta Hallonsten

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Uppsatsseminarium

  Seminariet, som pågår med jämna mellanrum under hela terminen, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser i teologi eller filosofi och examensarbeten kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

  7,5 eller 15 hp
  Uppsala
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Gösta Hallonsten

  Lägg i kursanmälan
 • Vi läser Thomas

  Thomas av Aquino (1225–1274) räknas till Västerlandets största tänkare, och få personer har satt sin prägel på den katolska tanketraditionen i lika hög grad som han. I den första hälften av kursen introduceras de centrala idéerna i Thomas’ filosofiska och teologiska tankevärld, och i den andra hälften läser vi tillsammans texter ur Thomas’ egna verk. Kursdeltagarna förutsätts ha goda kunskaper i antingen engelska, tyska eller latin.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Ulf Jonsson

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • What is Nature?

  Nature is an ambiguous term. What it refers to is quite different in natural science, literature, philosophy or theology. This course will explore the use of the concept of “nature” in different academic fields, trying to identify what is particular to its understanding in each context. A focus of the course will be the hermeneutics of nature, i.e. how we access knowledge on nature, how we experience it and how this experience interacts with our concepts of it. The course will attempt to find a common denominator for an interdisciplinary understanding of nature as well as trying to offer an ecological outlook, re-formulating our relationship to nature.

  7.5 ECTS
  Uppsala, first course meeting on Friday Sept. 2, 13.00-16.00. Otherwise Wednesdays 15.00-17.00 from Sept. 7 until Dec. 7, with the following exceptions: no class on Oct. 5, Nov. 2, Nov. 30. Whole day class on Oct. 26, 10.00-17.00.
  This course runs during the entire semester.
  Coordinator: Philip Geister

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan