Modul 1 (29/8–-4/11)

11 kurser

 • Att vara skapad – skapelseteologin om kosmos och ansvar

  Kursen ger en introduktion i skapelseteologin som reflekterar över det människan helt enkelt befinner sig i: världen och kosmos och dessas relation till Gud. Att Gud har skapat allt av frihet och kärlek är ett teologiskt påstående som har ifrågasatts av naturvetenskaperna, den moderna människans självmedvetenhet och erfarenheten av lidandet. Den pågående miljöförstöringen har dessutom väckt frågan om det finns ett samband mellan förstöring och kristen skapelsesyn. Kursen ger en grundlig inledning i Bibelns, den teologiska traditionens och den aktuella teologins syn på skapelsen i dialog med de nämnda utmaningarna.

  7,5 hp
  Stockholm: onsdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Dominik Terstriep

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • International Climate Change Negotiations

  Why are there such great difficulties in negotiating comprehensive international agreements which would reduce greenhouse gas emissions sufficiently? On the issue of climate change, what has happened globally? How have countries’ positions changed over time, and why? During this course we will follow the developments of climate change negotiations in real-time; we will observe and evaluate developments as they happen. Students of this course will learn the history of the UNFCCC’s work, in an attempt to understand the complexities of negotiation and implementation. Some countries and groups will be examined more specifically. The interaction between political process and scientific research will also be investigated.

  7.5 ECTS
  Uppsala: Tuesdays and Thursdays, 10:30-12:30 and 13:30-15:30, the following weeks: 42 (October 18 and 20), 43 (October 25 and 27), 45 (November 8 och 10), 46 (November 15 and 17), 47 (only Tuesday, November 22).
  This course runs during the entire semester.
  Instructor: Andreas Carlgren

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Kultur- och ideologikritik: misstänksamhetens hermeneutik

  Termen misstänksamhetens hermeneutik syftar huvudsakligen på 1800-talets stora ”avslöjare” Marx, Nietzsche och Freud. Gemensamt för dessa i övrigt sinsemellan mycket olika tänkare är att de underkastar gängse politiska, religiösa och moraliska föreställningar en kritisk ursprungsanalys. De vill visa att våra medvetna livsåskådningsmässiga övertygelser har irrationella rötter och huvudsakligen ideologiska funktioner, att de är resultatet av “falskt medvetande” (Marx). I kursen studeras några centrala texter av dessa teoretiker, varvid även förutsättningarna för misstänksamhetens hermeneutik underkastas en kritisk analys. Eftersom denna tradition på olika sätt implicerar någon form av relativism kommer även äldre och nyare former av relativism (kulturrelativism, kunskapsteoretisk realism, moralisk relativism) att belysas.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar och torsdagar 16-18
  Kursledare: Lars-Olof Åhlberg

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Patristic Eco-Theology

  Since the second half of the twentieth century, Judeo-Christianity was criticized with being one of the main triggers for the modern ecological crisis. Hence, there has been an increasing interest in examining the relationship of Scripture, Church Fathers and contemporary Roman Catholic, Protestant, and Eastern Orthodox traditions to ecological issues facing contemporary society. In this course, we will discuss theories and perspectives from the biblical and theological traditions, with a special focus on the patristic and neopatristic sources, in order to build a dialogue with modern ecological issues and seek their resolution.

  7.5 ECTS, THEOLOGY
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala: October 3 to 7, 9 am to 1 pm
  Instructor: Oleh Kindiy

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Paulus och de paulinska breven

  Kursen behandlar Paulus som person och de paulinska breven i Nya testamentet. Ett urval av de paulinska breven analyseras ur både litterär och teologisk synpunkt och mot bakgrund av respektive brevsituation. Kursdeltagarna får också tillfälle att studera hur breven kommit att uppfattas och tolkas genom tiderna. De övar sin förmåga till självständig tolkning av paulinska texter genom att författa egna interpretationer av textavsnitt i breven. Kursdeltagare som läst nytestamentlig grekiska på lägre nivå får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka och förstå den grekiska grundtexten.

  7,5 hp
  Uppsala: Tisdagar 16-18 och torsdagar 10-12
  Kursledare: Håkan Ulfgard
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Philosophy of Mathematics

  Mathematics is often used when one wants to be absolutely certain. But mathematics can also deceive if applied in domains where it does not belong. What is mathematics, really? What is it intended to calculate? What is mathematical judgement? How certain is mathematics? And what about the role of mathematics in the dialogue between science and religion? The course treats some of these key questions on the philosophy of mathematics.

  7.5 ECTS, PHILOSOPHY
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala: September 16 and October 14
  Instructor: Kim Solin

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Rom – nedslag i kyrkoarkitekturen

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämnen: ,

  Inför Jubelåret och millennieskiftet 2000 byggdes 50 nya kyrkor i Rom på initiativ av Vatikanen och Roms församlingar. De flesta ligger i Roms periferi. Tillsammans med Roms äldre kyrkor ger de en exposé av kyrkoarkitektur från olika tider. Kursen spänner från senantiken, medeltiden och nya tiden fram intill våra dagar. Kyrkobyggnadernas och kyrkorummens utformning och deras samband med de från tid till tid växlande stilidealen men även med gudstjänstliv och teologi beaktas.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar och fredagar 14-16
  Halvdistans: 13 september och 11 oktober
  Kursledare: Maj-Britt Andersson

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Människan kommunicerar sina tankar genom ett språk som bygger på meningsbärande symboler. Under kursen får de studerande stifta bekantskap med språkets tre strukturella nivåer: syntax, semantik och pragmatik. De viktigaste språkfilosofiska begreppen och tankeströmningarna introduceras, och kursen tar i synnerhet upp språkets förhållande till verkligheten och till den talande. Även grundproblemen i hermeneutiken, särskilt den teologiska hermeneutiken i historia och nutid, behandlas.

  7,5 hp
  Uppsala: onsdagar och fredagar 10-12
  Halvdistans: 21 september och 19 oktober
  Kursledare: Erik Åkerlund och Gösta Hallonsten

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Uppsatsseminarium

  Seminariet, som pågår med jämna mellanrum under hela terminen, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser i teologi eller filosofi och examensarbeten kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

  7,5 eller 15 hp
  Uppsala
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Gösta Hallonsten

  Lägg i kursanmälan
 • Vi läser Thomas

  Thomas av Aquino (1225–1274) räknas till Västerlandets största tänkare, och få personer har satt sin prägel på den katolska tanketraditionen i lika hög grad som han. I den första hälften av kursen introduceras de centrala idéerna i Thomas’ filosofiska och teologiska tankevärld, och i den andra hälften läser vi tillsammans texter ur Thomas’ egna verk. Kursdeltagarna förutsätts ha goda kunskaper i antingen engelska, tyska eller latin.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Ulf Jonsson

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • What is Nature?

  Nature is an ambiguous term. What it refers to is quite different in natural science, literature, philosophy or theology. This course will explore the use of the concept of “nature” in different academic fields, trying to identify what is particular to its understanding in each context. A focus of the course will be the hermeneutics of nature, i.e. how we access knowledge on nature, how we experience it and how this experience interacts with our concepts of it. The course will attempt to find a common denominator for an interdisciplinary understanding of nature as well as trying to offer an ecological outlook, re-formulating our relationship to nature.

  7.5 ECTS
  Uppsala, first course meeting on Friday Sept. 2, 13.00-16.00. Otherwise Wednesdays 15.00-17.00 from Sept. 7 until Dec. 7, with the following exceptions: no class on Oct. 5, Nov. 2, Nov. 30. Whole day class on Oct. 26, 10.00-17.00.
  This course runs during the entire semester.
  Coordinator: Philip Geister

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan