Program

6 kurser

 • Högskoleexamen i filosofi 120 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  För högskoleexamen i filosofi fordras 120 hp i filosofi.

  Programmet omfattar:
  • A-kursen, 30 hp
  • Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp
  • Två kurser i filosofinshistoria, 15hp
  • Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik, samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
  • Examensarbete, 7,5 hp

  Välj alternativ
 • Högskoleexamen i teologi 120 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  Utbildningsprogrammet ger en viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.

  I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

  Programmet omfattar:

  • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Kurser i teologi eller filosofi 15 hp
  • Kurser i teologi 67,5 hp
  • Examensarbete 7,5 hp

  Inom denna ram ryms stor valfrihet. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar.

  Du kan också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

  Programmet ges i Uppsala/Stockholm (hel- eller halvfart) samt fr.o.m. ht 2010 på distans via internet (halvfart). Sedan hösten 2008 ges också programmet på halvfart i Vadstena (halvfart). De allra flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.

  Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

  Välj alternativ
 • Kandidatexamen i filosofi 180 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  Om programmet
  Höstterminen 2013 lanserade Newmaninstitutet ett för Sverige och hela Norden unikt utbildningsprogram i filosofi med särskild inriktning på förhållandet mellan vetenskap och religion. Programmet motsvarar 180 hp och berättigar till en kandidatexamen i filosofi.

  Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om religion, filosofi och vetenskap. Utbildningsprogrammet vänder sig till dig, som vill ägna dessa frågor en fördjupad reflektion, och omfattar 180 hp.
  De studenter som börjar sina programstudier hösten 2015 väljer mellan att läsa lokalt på helfart eller på
  halvdistans på halvfart.

  Programmet omfattar:
  • A-kursen, 30 hp
  • Etik och samhällsfilosofi, 22,5 hp
  • Filosofins historia, 30 hp
  • Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori,
  logik samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
  • Två valbara kurser i filosofi, 15 hp
  • Två valbara kurser i systematisk teologi, 15 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  Frågorna om förhållandet mellan religion och vetenskap är viktiga både för den enskilda individen och för samhället i stort. Intresset för dessa frågor har ökat påtagligt under senare år, men de flesta teologer och religionsvetare i Sverige saknar verklig kompetens för denna typ av reflexion eftersom de  knappast alls studerar filosofi.

  För vem och för vad?
  Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om religion, filosofi och vetenskap. Den kan också vara en värdefull kompletterande utbildning för exempelvis naturvetare med intresse för religion och teologi, liksom för lärare, läkare, vetenskapsjournalister och kulturarbetare generellt. Newmaninstitutets nya utbildningsprogram vänder sig till dig som vill ägna dessa frågor ett seriöst studium och en fördjupad reflektion. Som helhet betraktat är programmet unikt genom sin interdisciplinära karaktär, genom att frågor från filosofins och teologins områden kontinuerligt relateras till varandra.

  Utbildningsprogrammet omfattar följande obligatoriska kurser:

  ÅR I

  • A-kurs Introduktion i filosofi och teologi, 30 hp
  • Filosofins historia I och II (B-nivå), 15 hp
  • Allmän etik (B-nivå), 7,5 hp

  ÅR II

  • Fyra kurser bland följande profilämnen: logik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi och vetenskap och religion, 30 hp

  ÅR III

  •  Tre kurser bland följande profilämnen: logik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi och vetenskap och religion, 22,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  (Den exakta ordningsföljden mellan kurserna kan variera något)

  Förutom ovan obligatoriska kurser omfattar programmet:

  •  Två valbara kurser i filosofins historia, 15 hp
  •  Två valbara kurser i etik-samhällsfilosofi, 15 hp
  •  Två valbara kurser i systematisk teologi, 15 hp
  •  Två valfria kurser i filosofi (varav en bör utgöras av uppsats, 7,5 hp), 15 hp
  Välj alternativ
 • Kandidatexamen i teologi 180 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  Om programmet
  Vi erbjuder en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men vi vill också att våra studerande ska få kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. Därför ingår filosofi samt kultur och samhällsstudier i Newmaninstitutets kandidatexamen i teologi. De studenter som börjar sina programstudier hösten 2015 väljer mellan att läsa lokalt på helfart eller på halvdistans på halvfart. Nedan ser du de två varianter som programmet ges i:

  I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

  Nedan ser du de två varianter som programmet ges i:

  VARIANT 1
  • A-kursen, 30 hp
  • Filosofi, minst 15 hp
  • Teologi, minst 120 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig, 30 hp; historisk, 15/30 hp; kulturell,15/30 hp; systematisk-teologisk, 45 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  VARIANT 2
  • A-kursen, 30 hp
  • Filosofi, minst 30 hp
  • Teologi, minst 105 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig, 30/37,5 hp; historisk, 15/22,5 hp; kulturell, 15 hp; systematisk-teologisk, 37,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  Inom denna ram ryms stor valfrihet i valet av kurser. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar. Förutom ordinarie kursutbud finns också i viss utsträckning möjligheter att välja litteraturkurser i olika ämnen i samråd med examinator/lärare.

  Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar runt om i världen. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

  Välj alternativ
 • Kandidatexamen med filosofi som huvudområde 180 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.

  Studierna inom huvudområdet omfattar:
  • A-kursen, 30 hp
  • Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,
  vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp
  • Examensarbete, 15 hp

  Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen.

  Välj alternativ
 • Kandidatexamen med teologi som huvudområde 180 hp

  Artikelnr: Inte tillgänglig Perioder: ,

  Utbildningsprogrammet ger grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men all religiös verksamhet äger rum i bestämda historiska och kulturella sammanhang. Därför vill vi också att våra studerande ska ha kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. De ska kunna betrakta den kristna trostraditionen med både inlevelse och kritisk distans, integrera sina teologiska kunskaper i sina vardagliga erfarenheter och tillämpa dem i relation till olika religiösa och filosofiska tankesystem. Därför ingår filosofi i Newmaninstitutets utbildningsprogram i teologi, och därför betraktas teologin vid institutet som ett kunskapsområde som inkluderar kultur- och samhällsstudier.

  Utbildningsprogrammets uppläggning har motsvarigheter vid många universitet runtom i världen. ”Catholic Studies”, som förekommer vid allt fler universitet i främst USA, är ett exempel på hur teologi och filosofi förenas med bl.a. kulturstudier inom ramen för en brett syftande utbildning.

  I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

  Utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi omfattar:

  • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Historisk och exegetisk teologi, minst 22,5 hp
  • Systematisk teologi, minst 15 hp
  • Teologiska kultur- och samhällsstudier, minst 7,5 hp
  • Annat ämnesområde än teologi, minst 30 hp
  • Examensarbete 15 hp

  Varje studerande får möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar. Du kan givetvis också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

  Programmet ges i Uppsala/Stockholm (hel- eller halvfart) samt på distans via internet (halvfart). De flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.

  Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

  Välj alternativ