Kultur

3 kurser

 • Dramatiska världar

  Kursen ges ej

  Kursen ger en orientering i dramaanalys, dramatikens historia och teori samt dagsaktuell scenkonst med utgångspunkt i tre aktuella teaterföreställningar på scener i Uppsala och Stockholm. Perspektivet är litteraturvetenskapligt och semiotiskt grundat. Vi arbetar ingående med totalt fem dramer. Teologiska, filosofiska, ideologiska och estetiska frågor med anknytning till dessa dramer belyses i gemensamma diskussioner och i samband med examinationsuppgifterna.
  7,5 hp
  Stockholm: torsdagar 18-20 (vissa veckor) samt, utöver detta, tre teaterbesök
  Kursen pågår under hela terminen
  Kurlsedare: Helena Bodin

  Lägg i kursanmälan
 • Ortodoxa ikoner i modern litteratur

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämnen: ,

  Kursen behandlar modern skönlitteratur – lyrik, noveller och romaner – och dess relation till ortodoxa ikoner. Mot bakgrund av det sena 1800-talets ryska litteratur studeras det växande intresset för ikoner inom 1900-talets och det tidiga 2000-talets öst- och västeuropeiska litteratur, med betoning på några framträdande svenska författarskap, fram till postmodern kulturteori. Kursen bygger på en bred förståelse av ikonbegreppet som innefattar inte bara bildkonst utan även hymnografi, kyrkoarkitektur och ortodoxt kristen liturgisk praktik. Den ger en grundläggande orientering i ortodox ikonteologi och estetik på bysantinsk grund, i litteraturvetenskaplig metod och i intermediala studier på semiotisk grund. Deltagarna får öva sin förmåga att redogöra för tidigare forskning inom området och att formulera egna analyser och tolkningar av samspelet mellan modern litteratur och ortodoxa ikoner.
  7,5 hp
  Uppsala: måndagar och onsdagar 13-15
  Halvdistans: Onsdagen 23 november och onsdagen 14 december
  Kursledare: Helena Bodin

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Rom – nedslag i kyrkoarkitekturen

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämnen: ,

  Inför Jubelåret och millennieskiftet 2000 byggdes 50 nya kyrkor i Rom på initiativ av Vatikanen och Roms församlingar. De flesta ligger i Roms periferi. Tillsammans med Roms äldre kyrkor ger de en exposé av kyrkoarkitektur från olika tider. Kursen spänner från senantiken, medeltiden och nya tiden fram intill våra dagar. Kyrkobyggnadernas och kyrkorummens utformning och deras samband med de från tid till tid växlande stilidealen men även med gudstjänstliv och teologi beaktas.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar och fredagar 14-16
  Halvdistans: 13 september och 11 oktober
  Kursledare: Maj-Britt Andersson

  Kursplan

  Välj alternativ