Teologi

32 kurser

 • Att vara skapad – skapelseteologin om kosmos och ansvar

  Kursen ger en introduktion i skapelseteologin som reflekterar över det människan helt enkelt befinner sig i: världen och kosmos och dessas relation till Gud. Att Gud har skapat allt av frihet och kärlek är ett teologiskt påstående som har ifrågasatts av naturvetenskaperna, den moderna människans självmedvetenhet och erfarenheten av lidandet. Den pågående miljöförstöringen har dessutom väckt frågan om det finns ett samband mellan förstöring och kristen skapelsesyn. Kursen ger en grundlig inledning i Bibelns, den teologiska traditionens och den aktuella teologins syn på skapelsen i dialog med de nämnda utmaningarna.

  7,5 hp
  Stockholm: onsdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Dominik Terstriep

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Bibeln i historia och nutid I

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets innehåll, tillkomst och historiska bakgrund. Dess tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Vi reflekterar över den kyrkliga traditionens syn på Gamla testamentet som helig skrift. Exempel på både äldre tolkning och olika moderna tolkningsperspektiv tas upp. En viss inblick i problemen kring att översätta Gamla testamentet ges, och deltagarna får öva förmågan att formulera tolkningar av gammaltestamentlig text.
  7,5 hp
  Uppsala: onsdagar 16-18 och fredagar 10-12
  Halvdistans: 18 november och 12 december (OBS! nytt datum)
  Kursledare: Tord Fornberg
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Bibeln i historia och nutid II

  Period:
  Ämne:

  Kursen ger en introduktion till Nya testamentets innehåll, tillkomst och bakgrund i Jesu liv och i urkristendomen. Vi reflekterar över den kyrkliga traditionens syn på den heliga skrift. Exempel på både äldre tolkningar och moderna tolkningsperspektiv behandlas. En viss inblick i problemen kring att översätta Nya testamentet ges, och deltagarna får öva förmågan att formulera tolkningar av nytestamentlig text.

  7,5 hp
  Uppsala: måndagar 10-12 och onsdagar 14-16
  Kursledare: Tord Fornberg
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Lägg i kursanmälan
 • Bibeln i historia och nutid II Halvdistans

  Period:
  Ämne:

  Kursen ger en introduktion till Nya testamentets innehåll, tillkomst och bakgrund i Jesu liv och i urkristendomen. Vi reflekterar över den kyrkliga traditionens syn på den heliga skrift. Exempel på både äldre tolkningar och moderna tolkningsperspektiv behandlas. En viss inblick i problemen kring att översätta Nya testamentet ges, och deltagarna får öva förmågan att formulera tolkningar av nytestamentlig text.

  7,5 hp
  Halvdistans: 4 april och 9 maj
  Kursledare: Tord Fornberg
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Church History, I

  This course delves into the history of Christianity from the birth of the first Church in Jerusalem through the spread of the Good News within the Roman Empire, and beyond to the ”edges of the world” (up to the 16th century). We are going to explore the process of the formation of the Christian tradition and Church teaching. We will also discover the challenges and changes in the internal and external life of the Church from its earliest periods up to the late medieval period. In this context, we will discuss the primary sources based on their criticism and learn to use different historical methods. We will also look at persons and events that have been important for the future development of Christianity in different regions. Special attention will be given to understanding the forces which led to divisions within the Church, especially between Eastern and Western Christianity and the attempts to restore Church unity. For the course readings, we will use mostly English translations of the source texts.
  7.5 ECTS, Theology
  Uppsala (NB! changed venue): Mondays and Wednesday, 10 am to 12 pm
  Instructor: Svitlana Hurkina

  Course syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Church History, I, Partial distance

  This course delves into the history of Christianity from the birth of the first Church in Jerusalem through the spread of the Good News within the Roman Empire, and beyond to the ”edges of the world” (up to the 16th century). We are going to explore the process of the formation of the Christian tradition and Church teaching. We will also discover the challenges and changes in the internal and external life of the Church from its earliest periods up to the late medieval period. In this context, we will discuss the primary sources based on their criticism and learn to use different historical methods. We will also look at persons and events that have been important for the future development of Christianity in different regions. Special attention will be given to understanding the forces which led to divisions within the Church, especially between Eastern and Western Christianity and the attempts to restore Church unity. For the course readings, we will use mostly English translations of the source texts.
  7.5 ECTS, Theology
  Partial distance: January 30 and February 27 (NB! changed dates) 
  Instructor: Svitlana Hurkina

  Course syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • De synoptiska evangelierna och Apostlagärningarna

  Evangelierna och Apostlagärningarna är viktiga källor till både Jesu liv och den tidigaste kristendomen. Men de är också särpräglade vittnesbörd i form av historieskrivning, genomsyrade av tro och teologi. I kursen läses och analyseras viktiga avsnitt. Vi reflekterar över den mening texterna förmedlade till sina första läsare och den mening som läsare i dag kan finna i dem. I kursen kan både studerande som läser grekiska och andra studerande delta och öva förmågan till texttolkning.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 16-18 och torsdagar 10-12

  Kursledare: Håkan Ulfgard

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Död och fullbordan i den kristna tron

  Kursen ger en introduktion i eskatologin, den kristna läran om ”de yttersta tingen”. Undervisningen tar upp metodiska problem kring eskatologin som teologiskt delområde och behandlar dess mest centrala innehållsliga frågor. Frågorna belyses såväl idéhistoriskt, exegetiskt som systematiskt.
  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 15-17 och torsdagar 14-16
  Kursledare: Philip Geister
  Kursen ges på engelska

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Dramatiska världar

  Kursen ges ej

  Kursen ger en orientering i dramaanalys, dramatikens historia och teori samt dagsaktuell scenkonst med utgångspunkt i tre aktuella teaterföreställningar på scener i Uppsala och Stockholm. Perspektivet är litteraturvetenskapligt och semiotiskt grundat. Vi arbetar ingående med totalt fem dramer. Teologiska, filosofiska, ideologiska och estetiska frågor med anknytning till dessa dramer belyses i gemensamma diskussioner och i samband med examinationsuppgifterna.
  7,5 hp
  Stockholm: torsdagar 18-20 (vissa veckor) samt, utöver detta, tre teaterbesök
  Kursen pågår under hela terminen
  Kurlsedare: Helena Bodin

  Lägg i kursanmälan
 • Ecumenical Theology – Contemporary Rapprochement Between Christian East and West

  In the last century the Catholic Church underwent a number of substantial changes in its own ecclesiological self-perception, and went through a process of radical reexamination of its attitudes towards other Churches. Since the time of the Second Vatican Council, which marked the beginning of the so-called “Dialogue of Love,” there have been many attempts aimed at rapprochement between Christian East and West and reestablishment of the visible communion between the Catholic and Orthodox Churches. At the same it was clearly reaffirmed by the Council that the Catholic Church in itself is a Communion of equal in dignity Particular Churches, each with its own identity and vocation. The course will be dedicated to the analysis of different stages of ecumenical relations between Christian East and West, with special interest to the role played in this dialogue by the Eastern Catholic Churches. A number of controversial issues such as “uniatism,” “ecclesial particularity,” “Sister-Churches,” etc. will be addressed in the course in order to arrive at an understanding of the authentic nature and mission of the Church as unity in diversity in the image of the Holy Trinity.

  7.5 ECTS, Theology
  Uppsala: blended learning with intensive tuition Monday, December 5, through Friday, December 9, 9 am – 1 pm (Tuesday 12 pm – 4 pm) (NB! changed times)
  Instructor: Yuriy Sakvuk

  Lägg i kursanmälan
 • Franciscan Spirituality: From Francis, the Little Poor One, to Ecology Today

  The name that the current Pope has adopted, Francis, after Francis of Assisi, illustrates how relevant Franciscan Spirituality is in our time. This course will provide historical and source-critical portraits of Francis of Assisi, Clare of Assisi and Bonaventure. It will put their lives into a wider context. The life of Francis will also be interpreted through a narrative perspective. Using recent scholarly writings, the course will articulate how Jesus Christ, creation, evolution, ecology and contemplation interrelate. The ways in which ideals of poverty (or a simple life-style), choices based on values, spirituality and environmental sustainability are connected, will be demonstrated.

  7.5 ETCS, Theology
  Uppsala: Tuesdays 3:30 pm-5:30 pm and Thursdays 3:30 pm-5:30 pm
  Instructor: Fredrik Heiding

  Lägg i kursanmälan
 • Ignatiansk spiritualitet under ytan

  Ignatiansk spiritualitet har katolskt ursprung och bygger på den spanske 1500-tals mystikern Ignatius av Loyola. Kursen går igenom Ignatius liv i dess historiska sammanhang. Dessutom behandlas grundbegreppen i denna spiritualitet med särskild betoning på proceduren att göra ett val och därmed sammanhängande urskiljning av andar. Kursen går på djupet i den bemärkelsen att den ifrågasätter två antaganden som är gängse i samtida ignatianska kretsar: en individualistisk och en tidlös utgångspunkt. Som alternativ presenteras och diskuteras ett kyrkligt och ett historiskt perspektiv. Dessa perspektiv är relevanta eftersom intresset för ignatiansk spiritualitet vuxit i olika kristna trossamfund sedan 1980-talet.
  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Vadstena: 10-12 februari och 10-12 mars
  Kursledare: Fredrik Heiding

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Kyrkans historia II

  Period:
  Ämne:

  Kursen ges endast på halvdistans

  I samband med en överblick över kyrkans utbredning och förändringar i kyrkans yttre och inre liv från 1500-talet till nutiden diskuteras frågor kring källkritik och historisk metod. Ett epok- och miljöinriktat studium ägnas åt i tur och ordning 1500-talets reformationer och deras efterverkningar, östkyrkornas historia, den katolska kyrkans förändringar fr.o.m. 1700-talet fram till nu samt kristendomens utbredning och utveckling i tredje världen, särskilt under de två senaste århundrandena.

  Uppsala: tisdagar och torsdagar, 10:00-12:00

  7,5 hp
  Kursledare: Iva Lucic

  Lägg i kursanmälan
 • Kyrkans historia II Halvdistans

  Period:
  Ämne:

  I samband med en överblick över kyrkans utbredning och förändringar i kyrkans yttre och inre liv från 1500-talet till nutiden diskuteras frågor kring källkritik och historisk metod. Ett epok- och miljöinriktat studium ägnas åt i tur och ordning 1500-talets reformationer och deras efterverkningar, östkyrkornas historia, den katolska kyrkans förändringar fr.o.m. 1700-talet fram till nu samt kristendomens utbredning och utveckling i tredje världen, särskilt under de två senaste århundrandena.

  Halvdistans: 18 april och 16 maj

  7,5 hp
  Kursledare: Iva Lucic

  Lägg i kursanmälan
 • Kyrkorätt i fornkyrkan och Ortodoxa kyrkan

  Kyrkorätten eller den kanoniska rätten är kyrkans egen rättsordning som utifrån dess uppdrag reglerar dess organisation och verksamhet. Kursen ger kunskap om kyrkorätten som utvecklades under ledning av de sju ekumeniska koncilierna i fornkyrkan och Bysans. Kursen tar också upp receptionen av den tidiga och bysantinska kyrkorätten i de ortodoxa kyrkornas nutida kyrkorätt. Kursens fokus är kyrkliga rättskällor, institutioner, rättstolkning och rättsanvändning i fornkyrkan, Bysans och de nutida ortodoxa kyrkorna.

  7,5 hp
  Halvdistans med heldagsundervisning i Uppsala 6 februari och 6 mars
  Kursledare: David Heith-Stade

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Latin för akademiker I

  Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i det latinska språket och lägger särskild tonvikt på det kristna latinet och latinets användning i den katolska kyrkan historien igenom. Deltagarna studerar grundläggande formlära, ordförråd och syntax. De övar sin förmåga att läsa, översätta och förstå texter i den latinska bibelöversättningen samt i teologi och liturgi från både äldre tid och nutid.

  7,5 högskolepoäng
  Uppsala: måndagar 14-16
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Georg Stenborg

  Lägg i kursanmälan
 • Om Gud

  Guds återkomst i det offentliga samtalet är påfallande. Vad har den kristna teologin att säga om Gud? Är Gud allsmäktig, en ”himmelsk patriark” som styr världen utifrån? Eller är Gud en dimension av vår värld, ”the ultimate concern”, tillvarons innersta? Hur kan treenighetsläran förenas med monoteismen? Hur är det med balansen mellan konkret, poetiskt, antropomorft tal om Gud och mer avancerad filosofisk reflexion? Kursen belyser de klassiska frågorna kring Gud med utgångspunkt från strömningar i nutida teologi.
  7,5 hp
  Halvdistans med heldagsundervisning i Uppsala 15 och 16 februari
  Kursledare: Tomas Orylski

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Ortodoxa ikoner i modern litteratur

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämnen: ,

  Kursen behandlar modern skönlitteratur – lyrik, noveller och romaner – och dess relation till ortodoxa ikoner. Mot bakgrund av det sena 1800-talets ryska litteratur studeras det växande intresset för ikoner inom 1900-talets och det tidiga 2000-talets öst- och västeuropeiska litteratur, med betoning på några framträdande svenska författarskap, fram till postmodern kulturteori. Kursen bygger på en bred förståelse av ikonbegreppet som innefattar inte bara bildkonst utan även hymnografi, kyrkoarkitektur och ortodoxt kristen liturgisk praktik. Den ger en grundläggande orientering i ortodox ikonteologi och estetik på bysantinsk grund, i litteraturvetenskaplig metod och i intermediala studier på semiotisk grund. Deltagarna får öva sin förmåga att redogöra för tidigare forskning inom området och att formulera egna analyser och tolkningar av samspelet mellan modern litteratur och ortodoxa ikoner.
  7,5 hp
  Uppsala: måndagar och onsdagar 13-15
  Halvdistans: Onsdagen 23 november och onsdagen 14 december
  Kursledare: Helena Bodin

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Patristic Eco-Theology

  Since the second half of the twentieth century, Judeo-Christianity was criticized with being one of the main triggers for the modern ecological crisis. Hence, there has been an increasing interest in examining the relationship of Scripture, Church Fathers and contemporary Roman Catholic, Protestant, and Eastern Orthodox traditions to ecological issues facing contemporary society. In this course, we will discuss theories and perspectives from the biblical and theological traditions, with a special focus on the patristic and neopatristic sources, in order to build a dialogue with modern ecological issues and seek their resolution.

  7.5 ECTS, THEOLOGY
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala: October 3 to 7, 9 am to 1 pm
  Instructor: Oleh Kindiy

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Paulus och de paulinska breven

  Kursen behandlar Paulus som person och de paulinska breven i Nya testamentet. Ett urval av de paulinska breven analyseras ur både litterär och teologisk synpunkt och mot bakgrund av respektive brevsituation. Kursdeltagarna får också tillfälle att studera hur breven kommit att uppfattas och tolkas genom tiderna. De övar sin förmåga till självständig tolkning av paulinska texter genom att författa egna interpretationer av textavsnitt i breven. Kursdeltagare som läst nytestamentlig grekiska på lägre nivå får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka och förstå den grekiska grundtexten.

  7,5 hp
  Uppsala: Tisdagar 16-18 och torsdagar 10-12
  Kursledare: Håkan Ulfgard
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Reformationen under lupp

  Kursen inleds med övergripande perspektiv på reformationerna, inklusive katolsk reform. Deltagarna fördjupar sig sedan efter eget val i två av ca 15 olika ämnesområden, t ex bönelivet, renässanshumanister, klosterlivet, trons materialitet, utbildning, retorik samt manligt och kvinnligt. Kursen utgår från antologin Doften av rykande vekar (Artos 2016) som beskriver hur reformationen i Sverige innebar en kulturrevolution mot folkflertalets vilja.
  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Vadstena: 11-13 november samt 2-4 december.
  Kursledare: Magnus Nyman och Fredrik Heiding

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Rom – nedslag i kyrkoarkitekturen

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämnen: ,

  Inför Jubelåret och millennieskiftet 2000 byggdes 50 nya kyrkor i Rom på initiativ av Vatikanen och Roms församlingar. De flesta ligger i Roms periferi. Tillsammans med Roms äldre kyrkor ger de en exposé av kyrkoarkitektur från olika tider. Kursen spänner från senantiken, medeltiden och nya tiden fram intill våra dagar. Kyrkobyggnadernas och kyrkorummens utformning och deras samband med de från tid till tid växlande stilidealen men även med gudstjänstliv och teologi beaktas.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar och fredagar 14-16
  Halvdistans: 13 september och 11 oktober
  Kursledare: Maj-Britt Andersson

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Samtida världsåskådningar och religioner

  Period:
  Ämne:

  Kursen ger en allmän introduktion till världsåskådningar och religioner i den moderna,
  globala världen. Dessa studeras i såväl historiskt som samtida perspektiv. Frågan om hur samhälle och religion/världsåskådning påverkar varandra i olika sociala och historiska
  kontexter belyses. Ett visst fokus läggs på religionernas roll i dagens Sverige. Faktorer som migration och sociala medier och deras betydelse för religioners/världsåskådningar i ett multikulturellt och pluralistiskt samhälle diskuteras. Även frågan om religionens återkomst i det postsekulära samhället behandlas, liksom samspelet mellan normerande texter och religiös praxis.

  7,5 hp
  Uppsala: 30-31 mars och 11-12 maj
  Kursledare: Mathias Nygaard

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Samtida världsåskådningar och religioner Halvdistans

  Period:
  Ämne:

  Kursen ger en allmän introduktion till världsåskådningar och religioner i den moderna,
  globala världen. Dessa studeras i såväl historiskt som samtida perspektiv. Frågan om hur samhälle och religion/världsåskådning påverkar varandra i olika sociala och historiska
  kontexter belyses. Ett visst fokus läggs på religionernas roll i dagens Sverige. Faktorer som migration och sociala medier och deras betydelse för religioners/världsåskådningar i ett multikulturellt och pluralistiskt samhälle diskuteras. Även frågan om religionens återkomst i det postsekulära samhället behandlas, liksom samspelet mellan normerande texter och religiös praxis.

  7,5 hp
  Halvdistans: 30-31 mars och 11-12 maj
  Kursledare: Mathias Nygaard

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Teologisk antropologi

  Period:
  Ämne:

  Kristen tro är i första hand tro på Gud. Ändå är teologin i stor utsträckning en reflexion över människan och hennes plats i Guds plan. Som teologisk disciplin är teologisk antropologi ett ganska nytt fenomen. Klassiska ämnen som skapelsen, syndafallet, frälsningen, nåden, den fria viljan och eskatologin behandlas, men det sker utifrån frågeställningen vad det säger om människan. Under kursen tas dessutom nutida frågor och utmaningar upp som evolutionsläran, ekologin och genusfrågorna. Människan som person är också ett centralt tema.
  7,5 hp
  Uppsala: torsdagar 15:30-17:00 och fredagar 9-12, ett urval (20-21/4, 27-28/4, 18-19/5)
  Kursledare: Gösta Hallonsten

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Teologisk antropologi Halvdistans

  Period:
  Ämne:

  Kristen tro är i första hand tro på Gud. Ändå är teologin i stor utsträckning en reflexion över människan och hennes plats i Guds plan. Som teologisk disciplin är teologisk antropologi ett ganska nytt fenomen. Klassiska ämnen som skapelsen, syndafallet, frälsningen, nåden, den fria viljan och eskatologin behandlas, men det sker utifrån frågeställningen vad det säger om människan. Under kursen tas dessutom nutida frågor och utmaningar upp som evolutionsläran, ekologin och genusfrågorna. Människan som person är också ett centralt tema.
  7,5 hp
  Halvdistans: 10 april (OBS! nytt datum) och 11 maj
  Kursledare: Gösta Hallonsten

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Theology and Film

  The course is directed to those who wish to study and critically analyze modern film and the significance of religious, ethical, philosophical and other ideas in these cultural expressions. The course is based on an interplay between analysis in cinema studies and theology. Popular films and artistic films are considered. Sequences from current films will be introduced and analyzed during the course. Course participants will practice their ability to report on and analyze film content, as well as to discern and discuss their religious and worldviews.

  7,5 ECTS, Theology
  Uppsala: Wednesdays (a selection), 3 pm to 8 pm
  Intructor: Philip Geister

  Lägg i kursanmälan
 • Theology and Film Partial Distance

  Cancelled

  The course is directed to those who wish to study and critically analyze modern film and the significance of religious, ethical, philosophical and other ideas in these cultural expressions. The course is based on an interplay between analysis in cinema studies and theology. Popular films and artistic films are considered. Sequences from current films will be introduced and analyzed during the course. Course participants will practice their ability to report on and analyze film content, as well as to discern and discuss their religious and worldviews.

  7,5 ECTS, Theology
  Partial distance (dates and times coming later)
  Intructor: Philip Geister

  Lägg i kursanmälan
 • Utvecklingslinjer i tidig kristendom. Patristik I

  Period:
  Ämne:

  Fornkyrkan har stor aktualitet i våra dagar för teologi, ekumenik och andligt liv. Kursen ger kunskaper om kristendomens tidiga utveckling och om de gestalter som formade dess framtid. bakgrunden till den ”ortodoxa” kristendomens etablering i konkurrens med andra strömningar granskas. Ett urval teman, bland annat treenighetsläran och kristologin, studeras mera ingående. Deltagarna får öva förmågan att tolka tidiga kristna texter och bilder.

  7,5 hp
  Uppsala: onsdagar 10-12 och fredagar 13-15
  Kursledare: Anders Ekenberg

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Vishetsteologi

  Kursen ges ej

  En teologi som har vishetens förtecken är en teologi som inte känner till uppdelningen i olika teologiska discipliner. Systematisk, biblisk och praktisk teologi formar här en helhet som är förankrad i teologens liv och erfarenheter. Bernhard av Clairvaux (1090-1153) var en sådan teolog, vars tänkande är djupt rotat i hans liv som munk och har frambragt en teologi som i forskningen också kallas monastisk eller mystisk teologi. Kontemplation, systematisk analys och praxis utgör i denna teologi tre oumbärliga vägar för att få kunskap om Gud. Kursen förmedlar kunskap om denna erfarenhetsbaserade teologi, skärper dess profil genom jämförelser med andra teologiska metoder och utvecklar perspektiv för en vishetsteologi för vår tid.

  7, 5 hp
  Stockholm: onsdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Dominik Terstriep

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • What is Nature?

  Nature is an ambiguous term. What it refers to is quite different in natural science, literature, philosophy or theology. This course will explore the use of the concept of “nature” in different academic fields, trying to identify what is particular to its understanding in each context. A focus of the course will be the hermeneutics of nature, i.e. how we access knowledge on nature, how we experience it and how this experience interacts with our concepts of it. The course will attempt to find a common denominator for an interdisciplinary understanding of nature as well as trying to offer an ecological outlook, re-formulating our relationship to nature.

  7.5 ECTS
  Uppsala: Mondays and Wednesdays (a selection), 10 am – 12 pm, as well as excursion May 22-23
  Coordinator: Philip Geister

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • What is Nature?

  Nature is an ambiguous term. What it refers to is quite different in natural science, literature, philosophy or theology. This course will explore the use of the concept of “nature” in different academic fields, trying to identify what is particular to its understanding in each context. A focus of the course will be the hermeneutics of nature, i.e. how we access knowledge on nature, how we experience it and how this experience interacts with our concepts of it. The course will attempt to find a common denominator for an interdisciplinary understanding of nature as well as trying to offer an ecological outlook, re-formulating our relationship to nature.

  7.5 ECTS
  Uppsala, first course meeting on Friday Sept. 2, 13.00-16.00. Otherwise Wednesdays 15.00-17.00 from Sept. 7 until Dec. 7, with the following exceptions: no class on Oct. 5, Nov. 2, Nov. 30. Whole day class on Oct. 26, 10.00-17.00.
  This course runs during the entire semester.
  Coordinator: Philip Geister

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan