A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

Period: hela läsåret

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap. Den består av fyra delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd av viss undervisning inhämtas stora delar av Bibelns innehåll. Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på halvdistans (halvfart) under höstterminen 2018. Kursen på halvdistans fortsätter på halvfart under vårterminen 2019. Ingen nyintagning till vårterminen.

30 högskolepoäng, fyra delkurser à 7,5 hp

Uppsala och halvdistans enligt följande:

Delkurs 1 (filosofi):

Uppsala (modul 1): tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00

Halvdistans (modul 1), obligatoriska träffar: 13 september och 11 oktober

Delkurs 2
 (filosofi):

Uppsala (modul 2): tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00

Halvdistans (modul 2), obligatoriska träffar: 15 november och 13 december

Delkurs 3 
(teologi):

Uppsala (modul 1): måndagar och onsdagar, 10:00–12:00

Halvdistans (modul 3), obligatoriska träffar: 30 januari och 27 februari 2019

Delkurs 4
 (teologi):

Uppsala (modul 2): måndagar och onsdagar, 10:00–12:00

Halvdistans (modul 4): 24 april och 15 maj 2019

Kursledare: Christine Zyka, Erik Åkerlund, Helena Bodin, Fredrik Heiding, Philip Geister och Ulf Jonsson.

Till kursanmälan

Kom och studera hos oss!

Här kan du läsa mer om hur du ansöker, få svar på de vanligaste frågorna och läsa mer om halvdistansutbildningar.

Vill du anmäla dig till en kurs?

Läs mer om hur du anmäler dig och om antagningskrav.

 

 

Anmäl dig

Vill du bli student hos oss?

Läs mer om studentliv på Newmaninstitutet.

 

 

Läs mer

Vill du läsa på halvdistans?

Här kan du läsa om hur det fungerar att studera på Newmaninstitutet på halvdistans.

 

 

Om Moodle