Bibeln i historia och nutid I

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämnen: Teologi

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets innehåll, tillkomst och historiska bakgrund. Dess tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Vi reflekterar över den kyrkliga traditionens syn på Gamla testamentet som helig skrift. Exempel på både äldre tolkning och olika moderna tolkningsperspektiv tas upp. En viss inblick i problemen kring att översätta Gamla testamentet ges, och deltagarna får öva förmågan att formulera tolkningar av gammaltestamentlig text.

7,5 hp

Uppsala: tisdagar 16:00-18:00 och torsdagar 14:00-16:00

Halvdistans: 11 september och 9 oktober

Kursledare: Tord Fornberg

Mer information

kursort

,

Kursort

Uppsala, Halvdistans