Den odelade kyrkans sju ekumeniska koncilier

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 3 (14/1–24/3)

Ämne: Teologi

Kursen behandlar den tidiga kyrkans sju ekumeniska koncilier (kyrkomöten) som är gemensamma för de ortodoxa kyrkorna och den romersk-katolska kyrkan. Dessa koncilier formulerade den tidiga kyrkans officiella troslära och den grundläggande kyrkoordningen för både östkyrkan och västkyrkan. Den enda verkligt ekumeniska kristna trosbekännelsen, den nicensk-konstantinpolitanska trosbekännelsen (”Nicaenum”), kommer från dessa koncilier. Kursen belyser särskilt konciliernas beslut och historiska kontext, med fokus på det första konciliet i Nicaea (325) och det fjärde konciliet i Kalcedon (451) som haft ett särskilt ekumeniskt inflytande på den kristna trosläran i de stora kyrkofamljerna.

7,5 hp

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 29 januari och 5 mars

Kursledare: David Heith-Stade

Mer information

kursort