Existentialismen

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (27/8–4/11)

Ämne: Filosofi

Existentialismen var en av förra århundradets viktigaste filosofiska inriktningar. Filosofer som Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre frågade sig vad det är att leva ett autentiskt liv. Man kämpade med frågor om existens, frihet, ångest, skuld och leda. Existentialisternas frågor var ingalunda helt nya, utan man finner dem i olika skepnader ända från antiken fram till vår egen tid. Kursen tar de begrepp och tankar som utvecklades av 1900-talets existentialister som utgångspunkt och relaterar dem till samtiden.

7,5 hp

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: lördagarna 1 september, 6 oktober, 27 oktober

Kursledare: Kim Solin

Mer information

kursort