Filosofins historia I: Antiken och medeltiden

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 2 (5/11–13/1)

Ämne: Filosofi

Kursen behandlar några av den västerländska filosofins viktigaste problem. Mot bakgrund av den filosofiska diskussionen under antik, senantik och medeltid undersöker vi ett antal problem genom att studera originaltexter av bland andra Platon, Aristoteles, Boethius, Augustinus, Anselm och Thomas av Aquino. Tonvikt läggs vid klassiska uppfattningar om filosofins natur och möjligheter, funderingar kring människans plats i världen samt teorier om verklighetens fundamentala struktur.

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 13:00–15:00 och fredagar 10:00–12:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 14 november och 12 december

Kursledare: Tomas Ekenberg

Mer information

kursort

,