Filosofins historia II: Den nya tiden

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 3 (14/1–24/3)

Ämne: Filosofi

Västerlandets vetenskapliga världssyn har sina rötter i den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Kursen ger en översikt över den nya tidens rationalism och empirism, därefter Kants ”kopernikanska revolution” och dess efterverkningar. Fokus ligger på problemställningar som fortfarande diskuteras i filosofin: kunskapsteori, vetenskapernas inbördes relation, människans natur, etikens grundvalar. Vi studerar och diskuterar texter av tänkare som Descartes, Hume och Kant.

7,5 hp

Uppsala: tisdagar 13:00–15:00 och torsdagar 10:00–12:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 31 januari och 28 februari

Kursledare: Tomas Ekenberg

Mer information

kursort

,