Filosofins historia II: Den nya tiden

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämne: Filosofi

Kursen är inställd

Västerlandets vetenskapliga världssyn har sina rötter i den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Kursen ger en översikt över den nya tidens rationalism och empirism, därefter Kants ”kopernikanska revolution” och dess efterverkningar. Fokus ligger på problemställningar som fortfarande diskuteras i filosofin: kunskapsteori, vetenskapernas inbördes relation, människans natur, etikens grundvalar. Vi studerar och diskuterar texter av tänkare som Descartes, Hume och Kant.

7,5 hp

Uppsala: måndagar och onsdagar, 10:00-12:00

Halvdistans: 6 september och 11 oktober

Kursledare: Tomas Ekenberg

Till kursanmälan

Kom och studera hos oss!

Här kan du läsa mer om hur du ansöker, få svar på de vanligaste frågorna och läsa mer om halvdistansutbildningar.

Vill du anmäla dig till en kurs?

Läs mer om hur du anmäler dig och om antagningskrav.

 

 

Anmäl dig

Vill du bli student hos oss?

Läs mer om studentliv på Newmaninstitutet.

 

 

Läs mer

Vill du läsa på halvdistans?

Här kan du läsa om hur det fungerar att studera på Newmaninstitutet på halvdistans.

 

 

Om Moodle