Fördjupningskurs i systematisk teologi – dogmatik

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämnen: Teologi

Kursen ger en grundlig skolning i nutida systematiskt-teologiskt tänkande utifrån några valda huvudkonceptioner. Därvid uppmärksammas särskilt metodfrågor, förhållandet mellan historisk utläggning och filosofiskt tänkande, och konfessionella skillnader i teologiska ansatser. Upplysningens och romantikens betydelse för såväl evangelisk som katolsk teologi belyses särskilt.

7,5 hp

Halvdistans med undervisning i Uppsala: första träff tisdagen den 29 augusti kl. 10:00–12:00, därefter 3-4 oktober och 25-26 oktober (sammanlagt 20 undervisningstimmar)

Kursledare: Gösta Hallonsten

Mer information

Kursort

Halvdistans

kursort