Fundamentalteologi

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 3 (14/1–24/3)

Ämne: Teologi

Fundamentalteologi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan kontroversteologi och livsåskådningsvetenskap. Ämnet behandlar teman av grundläggande betydelse för den kristna trons självförståelse, såsom Gud, tro och uppenbarelse. Vidare ingår frågor om trons anspråk på sanning och universell relevans, förhållandet mellan skrift och tradition, dogmutveckling, samt kyrkan som trosgemenskap och hennes strukturer och ämbeten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den katolska trostraditionen så som denna kommit till uttryck i Andra Vatikankonciliets dokument, men jämförelser görs även med andra trostraditioner.

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 15:00–17:00 och torsdagar 10:00–12:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 24 januari och 26 februari

Kursledare: Ulf Jonsson och Gösta Hallonsten

Mer information

kursort

,