Gamla testamentet i Nya

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämne: Teologi

Kursen är inställd

De specifikt kristna sätt att tolka Gamla testamentet som har präglat kristendomen historien igenom har sin grund i Nya testamentet. Kursen ägnas åt analys av hur de nytestamentliga författarna och vissa andra tidigkristna författare tolkar och tillämpar gammaltestamentlig text. Vi studerar samspelet mellan judisk, hellenistisk och tidigkristen texttolkning och diskuterar de hermeneutiska förutsättningarna för den nytestamentliga skrifttolkningen.

7,5 hp

Uppsala: tider kommer senare

Halvdistans: 7 september samt 5–6 oktober (6 oktober halvdag)

Kursledare: Mathias Nygård

Mer information

Kursort

Uppsala, Halvdistans

kursort

,