Högskoleexamen i filosofi 120 hp Halvdistans

0.00 kr

För högskoleexamen i filosofi fordras 120 hp i filosofi.

Programmet omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp
• Två kurser i filosofinshistoria, 15hp
• Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik, samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
• Examensarbete, 7,5 hp

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

För högskoleexamen i filosofi fordras 120 hp i filosofi.

Programmet omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp
• Två kurser i filosofinshistoria, 15hp
• Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik, samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
• Examensarbete, 7,5 hp

Mer information

Kursort

Halvdistans

kursort