Högskoleexamen i teologi 120 hp

0.00 kr

Utbildningsprogrammet ger en viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Programmet omfattar:

  • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Kurser i teologi eller filosofi 15 hp
  • Kurser i teologi 67,5 hp
  • Examensarbete 7,5 hp

Inom denna ram ryms stor valfrihet. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar.

Du kan också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

Programmet ges i Uppsala/Stockholm (hel- eller halvfart) samt fr.o.m. ht 2010 på distans via internet (halvfart). Sedan hösten 2008 ges också programmet på halvfart i Vadstena (halvfart). De allra flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.

Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Utbildningsprogrammet ger en viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Programmet omfattar:

  • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Kurser i teologi eller filosofi 15 hp
  • Kurser i teologi 67,5 hp
  • Examensarbete 7,5 hp

Inom denna ram ryms stor valfrihet. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar.

Du kan också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

Programmet ges i Uppsala (helfart) samt på distans med obligatoriska träffar en gång per månad (halvfart). De allra flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.

Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

Mer information

Kursort

Uppsala

kursort