Introduktion till Gamla testamentet

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (27/8–4/11)

Ämne: Teologi

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets innehåll, tillkomst och historiska bakgrund. Dessutom studeras ett urval av de viktigaste teologiska huvudlinjerna i textmaterialet. Undervisningen tar också upp vikten av att förstå olika genrer och hebreiskt formspråk. Delar av Gamla testamentets tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Exempel på såväl äldre tolkningar som moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp, inklusive olika former för religiös användning av texten. Stor vikt läggs vid läsning av Gamla testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av gammaltestamentlig text, som redovisas i ett kortare PM.

7,5 hp

Uppsala: måndagar och onsdagar 10:00–12:00

Halvdistans med obligatoriska träffar: 20 september (med frivillig exkursion 21 september) och 18 oktober

Kursledare: Mathias Nygaard

Mer information

kursort

,