Introduktion till Nya testamentet

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 2 (5/11–13/1)

Ämne: Teologi

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets innehåll, tillkomst och historiska bakgrund. Dessutom studeras ett urval av de viktigaste teologiska huvudlinjerna i textmaterialet. Undervisningen tar också upp vikten av att förstå texterna i ljuset av olika samtida genrer. Delar av Nya testamentets tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Exempel på såväl äldre tolkningar som olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp, inklusive olika former för religiös användning av texten. Stor vikt läggs vid läsning av Nya testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av nytestamentlig text, som redovisas i ett kortare PM.

7,5 hp

Uppsala: måndagar och onsdagar, 10:00–12:00

Halvdistans med obligatoriska träffar: 29 november (med frivillig exkursion 30 november) och 20 december (OBS! Ändrade datum)

Kursledare: Mathias Nygaard

Mer information

kursort

,