Jesus Kristus i går och i dag: Kristologi genom tiderna

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämne: Teologi

Kristen syn på Kristus genom tiderna har utvecklats i olika banor utifrån de grundläggande tolkningar av hans person och betydelse som finns i Nya testamentet. I kursen fokuseras dels de olika nytestamentliga bilderna och föreställningarna om honom, dels viktiga kristologiska motiv och förståelsemodeller i historia och nutid. De fornkristna konciliernas utsagor om Kristus och senare tiders problematisering och skiftande förståelse av dem behandlas. Likaså görs vissa utblickar till olika sätt att se på hans person och betydelse inom bildkonst och litteratur.

7,5 hp

Uppsala: tisdagar och onsdagar, 14:00-16:00

Halvdistans: 8 september och 29 september (OBS! nytt datum)

Kursledare: Tomas Orylski

Mer information

Kursort

Uppsala, Halvdistans

kursort

,