Johannesevangeliet och de johanneiska breven

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 2 (6/11—12/1)

Ämnen: Teologi

De johanneiska skrifterna utgör en viktig del av den nytestamentliga litteraturen. Kursen ägnas åt Johannesevangeliet och de tre Johannesbreven, med särskilt fokus på evangeliets unika Jesusvittnesbörd. I en detaljerad genomgång studerar vi dess innehållsliga egenart i förhållande till de synoptiska evangelierna. Karaktäristiska inslag i den johanneiska framställningen uppmärksammas, exempelvis prologen och bildspråket, liksom centrala johanneiska teologiska teman som kristologi, eskatologi, sakramentalism och pneumatologi.

7,5 hp

Uppsala: tisdagar 18:00-21:00 (OBS! ändrad tid), onsdagar 16:00-18:00 och torsdagar 14:00-16:00 (ett urval av dessa tider)

Kursledare: Håkan Ulfgard

Sen anmälan till denna kurs görs till adm@newman.se

Mer information

Kursort

Uppsala

kursort