Kandidatexamen i filosofi 180 hp

Om programmet
Newmaninstitutet har ett för Sverige och hela Norden unikt utbildningsprogram i filosofi med särskild inriktning på förhållandet mellan vetenskap och religion. Programmet motsvarar 180 hp och leder till en kandidatexamen i filosofi.

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om religion, filosofi och vetenskap. Utbildningsprogrammet vänder sig till dig, som vill ägna dessa frågor en fördjupad reflektion, och omfattar 180 hp.

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Programmet omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Etik och samhällsfilosofi, 22,5 hp
• Filosofins historia, 30 hp
• Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori,
logik samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
• Två valbara kurser i filosofi, 15 hp
• Två valbara kurser i systematisk teologi, 15 hp
• Examensarbete, 15 hp

Frågorna om förhållandet mellan religion och vetenskap är viktiga både för den enskilda individen och för samhället i stort. Intresset för dessa frågor har ökat påtagligt under senare år, men de flesta teologer och religionsvetare i Sverige saknar verklig kompetens för denna typ av reflexion eftersom de  knappast alls studerar filosofi.

För vem och för vad?
Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om religion, filosofi och vetenskap. Den kan också vara en värdefull kompletterande utbildning för exempelvis naturvetare med intresse för religion och teologi, liksom för lärare, läkare, vetenskapsjournalister och kulturarbetare generellt. Newmaninstitutets nya utbildningsprogram vänder sig till dig som vill ägna dessa frågor ett seriöst studium och en fördjupad reflektion. Som helhet betraktat är programmet unikt genom sin interdisciplinära karaktär, genom att frågor från filosofins och teologins områden kontinuerligt relateras till varandra.

Utbildningsprogrammet omfattar följande obligatoriska kurser:

ÅR I

  • A-kurs Introduktion i filosofi och teologi, 30 hp
  • Filosofins historia I och II (B-nivå), 15 hp
  • Allmän etik (B-nivå), 7,5 hp

ÅR II

  • Fyra kurser bland följande profilämnen: logik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi och vetenskap och religion, 30 hp

ÅR III

  •  Tre kurser bland följande profilämnen: logik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi och vetenskap och religion, 22,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

(Den exakta ordningsföljden mellan kurserna kan variera något)

Förutom ovan obligatoriska kurser omfattar programmet:

  •  Två valbara kurser i filosofins historia, 15 hp
  •  Två valbara kurser i etik-samhällsfilosofi, 15 hp
  •  Två valbara kurser i systematisk teologi, 15 hp
  •  Två valfria kurser i filosofi (varav en bör utgöras av uppsats, 7,5 hp), 15 hp
Till kursanmälan

Kom och studera hos oss!

Här kan du läsa mer om hur du ansöker, få svar på de vanligaste frågorna och läsa mer om halvdistansutbildningar.

Vill du anmäla dig till en kurs?

Läs mer om hur du anmäler dig och om antagningskrav.

 

 

Anmäl dig

Vill du bli student hos oss?

Läs mer om studentliv på Newmaninstitutet.

 

 

Läs mer

Vill du läsa på halvdistans?

Här kan du läsa om hur det fungerar att studera på Newmaninstitutet på halvdistans.

 

 

Om Moodle