Kandidatexamen i teologi 180 hp

0.00 kr

Om programmet
Vi erbjuder en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men vi vill också att våra studerande ska få kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. Därför ingår filosofi samt kultur och samhällsstudier i Newmaninstitutets kandidatexamen i teologi. De studenter som börjar sina programstudier hösten 2015 väljer mellan att läsa lokalt på helfart eller på halvdistans på halvfart. Nedan ser du de två varianter som programmet ges i:

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Nedan ser du de två varianter som programmet ges i:

VARIANT 1
• A-kursen, 30 hp
• Filosofi, minst 15 hp
• Teologi, minst 120 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig, 30 hp; historisk, 15/30 hp; kulturell,15/30 hp; systematisk-teologisk, 45 hp
• Examensarbete, 15 hp

VARIANT 2
• A-kursen, 30 hp
• Filosofi, minst 30 hp
• Teologi, minst 105 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig, 30/37,5 hp; historisk, 15/22,5 hp; kulturell, 15 hp; systematisk-teologisk, 37,5 hp
• Examensarbete, 15 hp

Inom denna ram ryms stor valfrihet i valet av kurser. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar. Förutom ordinarie kursutbud finns också i viss utsträckning möjligheter att välja litteraturkurser i olika ämnen i samråd med examinator/lärare.

Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar runt om i världen. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Om programmet
Vi erbjuder en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men vi vill också att våra studerande ska få kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. Därför ingår filosofi samt kultur och samhällsstudier i Newmaninstitutets kandidatexamen i teologi. De studenter som börjar sina programstudier hösten 2018 väljer mellan att läsa lokalt på helfart eller på halvdistans på halvfart.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Nedan ser du de två varianter som programmet ges i:

VARIANT 1
• A-kursen, 30 hp
• Filosofi, minst 15 hp
• Teologi, minst 120 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig, 30 hp; historisk, 15/30 hp; kulturell,15/30 hp; systematisk-teologisk, 45 hp
• Examensarbete, 15 hp

VARIANT 2
• A-kursen, 30 hp
• Filosofi, minst 30 hp
• Teologi, minst 105 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig, 30/37,5 hp; historisk, 15/22,5 hp; kulturell, 15 hp; systematisk-teologisk, 37,5 hp
• Examensarbete, 15 hp

Inom denna ram ryms stor valfrihet i valet av kurser. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar. Förutom ordinarie kursutbud finns också i viss utsträckning möjligheter att välja litteraturkurser i olika ämnen i samråd med examinator/lärare.

Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar runt om i världen. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

Mer information

kursort

Kursort

Uppsala