Kandidatexamen med filosofi som huvudområde 180 hp Halvdistans

0.00 kr

I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.

Studierna inom huvudområdet omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,
vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp
• Examensarbete, 15 hp

Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen.

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.

Studierna inom huvudområdet omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,
vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp
• Examensarbete, 15 hp

Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen.

Mer information

Kursort

Halvdistans

kursort