Kandidatexamen med filosofi som huvudområde 180 hp

I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Studierna inom huvudområdet omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,
vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp
• Examensarbete, 15 hp

Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen.

Till kursanmälan

Kom och studera hos oss!

Här kan du läsa mer om hur du ansöker, få svar på de vanligaste frågorna och läsa mer om halvdistansutbildningar.

Vill du anmäla dig till en kurs?

Läs mer om hur du anmäler dig och om antagningskrav.

 

 

Anmäl dig

Vill du bli student hos oss?

Läs mer om studentliv på Newmaninstitutet.

 

 

Läs mer

Vill du läsa på halvdistans?

Här kan du läsa om hur det fungerar att studera på Newmaninstitutet på halvdistans.

 

 

Om Moodle