Kandidatexamen med teologi som huvudområde 180 hp

0.00 kr

Utbildningsprogrammet ger grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men all religiös verksamhet äger rum i bestämda historiska och kulturella sammanhang. Därför vill vi också att våra studerande ska ha kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. De ska kunna betrakta den kristna trostraditionen med både inlevelse och kritisk distans, integrera sina teologiska kunskaper i sina vardagliga erfarenheter och tillämpa dem i relation till olika religiösa och filosofiska tankesystem. Därför ingår filosofi i Newmaninstitutets utbildningsprogram i teologi, och därför betraktas teologin vid institutet som ett kunskapsområde som inkluderar kultur- och samhällsstudier.

Utbildningsprogrammets uppläggning har motsvarigheter vid många universitet runtom i världen. ”Catholic Studies”, som förekommer vid allt fler universitet i främst USA, är ett exempel på hur teologi och filosofi förenas med bl.a. kulturstudier inom ramen för en brett syftande utbildning.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi omfattar:

 • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
 • Historisk och exegetisk teologi, minst 22,5 hp
 • Systematisk teologi, minst 15 hp
 • Teologiska kultur- och samhällsstudier, minst 7,5 hp
 • Annat ämnesområde än teologi, minst 30 hp
 • Examensarbete 15 hp

Varje studerande får möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar. Du kan givetvis också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

Programmet ges i Uppsala/Stockholm (hel- eller halvfart) samt på distans via internet (halvfart). De flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.

Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Utbildningsprogrammet ger grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men all religiös verksamhet äger rum i bestämda historiska och kulturella sammanhang. Därför vill vi också att våra studerande ska ha kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. De ska kunna betrakta den kristna trostraditionen med både inlevelse och kritisk distans, integrera sina teologiska kunskaper i sina vardagliga erfarenheter och tillämpa dem i relation till olika religiösa och filosofiska tankesystem. Därför ingår filosofi i Newmaninstitutets utbildningsprogram i teologi, och därför betraktas teologin vid institutet som ett kunskapsområde som inkluderar kultur- och samhällsstudier.

Utbildningsprogrammets uppläggning har motsvarigheter vid många universitet runtom i världen. ”Catholic Studies”, som förekommer vid allt fler universitet i främst USA, är ett exempel på hur teologi och filosofi förenas med bl.a. kulturstudier inom ramen för en brett syftande utbildning.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi omfattar:

 • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
 • Historisk och exegetisk teologi, minst 22,5 hp
 • Systematisk teologi, minst 15 hp
 • Teologiska kultur- och samhällsstudier, minst 7,5 hp
 • Annat ämnesområde än teologi, minst 30 hp
 • Examensarbete 15 hp

Varje studerande får möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar. Du kan givetvis också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

Programmet ges i Uppsala (helfart) samt på distans via internet med obligatoriska träffar en gång per månad (halvfart). De flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.

Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

Mer information

Kursort

Uppsala

kursort