Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 3 (14/1–24/3)

Ämne: Filosofi

Kursen presenterar olika samtida filosofiska strömningar som har vuxit fram ur Husserls fenomenologi. Kurslitteraturen och föreläsningarna ger tillsammans en förståelse för den kontinentala 1900-talsfilosofin och dess radikala val mellan å ena sidan studiet av fenomenets essens, å andra sidan studiet av dess (konkreta) vara. Vi analyserar och diskuterar texter av representativa tänkare inom de olika strömningarna. Deltagarna får möjlighet att studera dessa filosofers sätt att ta upp fenomenologiska problem, särskilt utifrån begreppen person, subjekt och mening.

7,5 hp

Uppsala: onsdagar och fredagar, 10:00–12:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 13 februari (OBS! ändrat datum) och 13 mars

Kursledare: Christine Zyka

Mer information

kursort

,