Kunskapsteori

0.00 kr

Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämne: Filosofi

Frågan om vad kunskap är har gäckat människor tiderna igenom. Den västerländska filosofins historia utgörs i betydande utsträckning av en brottning med den typen av problem. Sedan 1600-talet räknas kunskapsteori, eller epistemologi, till filosofins huvuddiscipliner. I denna kurs behandlas centrala frågor inom kunskapsteorins område, såsom: Vilka är kunskapens källor? Vilka är kriterierna på välgrundad kunskap? Hur kan empiristiska, rationalistiska, fundamentistiska och kontextualistiska kunskapsmodeller se ut? Vari består skepticismens utmaning? Hur förhåller sig deontologiska och naturalistiska uppfattningar om kunskap till varandra? Finns det absolut säker kunskap? Hur förhåller sig kunskap och vetenskap till varandra?

7,5 hp

Uppsala: onsdagar och fredagar, 13:00-15:00

Halvdistans: 22 september och 13 oktober (OBS! ändrade datum)

Kursledare: Erik Åkerlund

Mer information

kursort

,

Kursort

Uppsala, Halvdistans