Kunskapsteori

Period: Modul 1 (28/8—3/11)

Ämne: Filosofi

Frågan om vad kunskap är har gäckat människor tiderna igenom. Den västerländska filosofins historia utgörs i betydande utsträckning av en brottning med den typen av problem. Sedan 1600-talet räknas kunskapsteori, eller epistemologi, till filosofins huvuddiscipliner. I denna kurs behandlas centrala frågor inom kunskapsteorins område, såsom: Vilka är kunskapens källor? Vilka är kriterierna på välgrundad kunskap? Hur kan empiristiska, rationalistiska, fundamentistiska och kontextualistiska kunskapsmodeller se ut? Vari består skepticismens utmaning? Hur förhåller sig deontologiska och naturalistiska uppfattningar om kunskap till varandra? Finns det absolut säker kunskap? Hur förhåller sig kunskap och vetenskap till varandra?

7,5 hp

Uppsala: onsdagar och fredagar, 13:00-15:00

Halvdistans: 22 september och 13 oktober (OBS! ändrade datum)

Kursledare: Erik Åkerlund

Till kursanmälan

Kom och studera hos oss!

Här kan du läsa mer om hur du ansöker, få svar på de vanligaste frågorna och läsa mer om halvdistansutbildningar.

Vill du anmäla dig till en kurs?

Läs mer om hur du anmäler dig och om antagningskrav.

 

 

Anmäl dig

Vill du bli student hos oss?

Läs mer om studentliv på Newmaninstitutet.

 

 

Läs mer

Vill du läsa på halvdistans?

Här kan du läsa om hur det fungerar att studera på Newmaninstitutet på halvdistans.

 

 

Om Moodle