Kyrkans historia I

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 3 (14/1–24/3)

Ämne: Teologi

Kursen ger en allmän introduktion till den kristna kyrkans framväxt och utbredning i en historisk kontext. Den tar också upp teologiska och institutionella förändringar samt ger en översikt över kyrkans förhållande till det omgivande samhället fram till 1500-talet. Dessutom fokuserar kursen på såväl förändringsprocesser som enskilda händelser och personer, texter och platser under olika epoker. Löpande introduceras och diskuteras teoretiska perspektiv och metodologiska redskap som används inom kyrkohistorieskrivning. Kursdeltagarna får aktivt öva och tillämpa förmågan att tolka och värdera historiska källor.

7,5 hp

Uppsala: tisdagar 10:00–12:00 och torsdagar 15:00–17:00

Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala: 7 februari och 14 mars

Kursledare: Fredrik Heiding och Magnus Nyman

Mer information

kursort

,