Kyrkans historia II

0.00 kr

Perioder: , Ämne:

Beskrivning

Period: Modul 4 (25/3–2/6)

Ämne: Teologi

Kursen behandlar kyrkans utbredning samt förändringar i dess yttre och inre liv från 1500-talet fram till i dag. Vi diskuterar frågor om källkritik och historisk metod. Ett epok- och miljöinriktat studium ägnas åt 1500-talets reformationer och deras efterverkningar, östkyrkornas historia, den katolska kyrkans förändringar från 1700-talet fram till i dag, samt kristendomens utbredning och utveckling i tredje världen, särskilt under de två senaste århundradena.

7,5 hp

Träffar i Uppsala: 27–28 mars och 16–17 maj

Kursledare: Johannes Ljungberg

Mer information

kursort

,